Površine

Crtaće površine

VJEŽBA OPAŽANJA

Promotri izdvojene detalje i pronađi ih u umjetničkom djelu. Koliko različitih tekstura uočavaš na Dürerovoj grafici nastaloj u doba renesanse?

Raster

Raster predstavlja osnovno organizacijsko načelo u kojem se točke i crte nižu u određenom smjeru, određenim gustoćama.

Plošni raster može biti svjetlijega ili tamnijega tona, što ovisi o debljini i gustoći točaka i crta. Deblje i gušće raspoređene točke i crte stvaraju dojam tamnijega svjetlosnog tona, a tanje i rjeđe raspoređene točke i crte stvaraju dojam svjetlijega svjetlosnoga tona.

Rasterima se često koriste u arhitekturi, hortikulturi i geodeziji. Njima stručnjaci prikazuju različite vrste građevinskoga materijala, tla, bilja i njihove karakteristične površine. Kakve sve rastere uočavaš na prikazanom arhitektonskom tlocrtu? Koliko je različitih vrsta rastera na tlocrtu korišteno? Možeš li odrediti koji rasteri označuju različite površine, a koji konstrukciju zgrade?

Kiparske površine

Slikarske površine

Slikarski rukopis

Slikarski rukopis jest prepoznatljiv način slikanja nekog umjetnika. Slikarski rukopis ovisi o slikarskoj tehnici u kojej se umjetnik izražava, ali i o njegovom karakteru i temperamentu. Faktura je drugi izraz za slikarski rukopis, označava površinu umjetničkoga djela koja zavisi o individualnom načinu obrade materijala. U narednim primjerima istraži slikarske rukopise i saznaj što je impasto i lazur.

Slikanje u ulju pruža različitne postupke slikanja. Ako boju nanosimo u tankim namazima koji gotovo da su prozirni tada govorimo o lazurnom slikarstvu. Kada je namaz uljane boje debeo i uzdiže se na podlozi tada takav namaz nazivamo impasto.

Usporedi slike Raphaela i Van Gogha i zaključi koji je namaz lazuran, a koji impasto. 

Za znatiželjne...

Istražujem

Promotri svoj boravak. Zatim zatvori oči i rukom dodiruj tepih, zastore, biljke, naslonjač i namještaj. Osjeti površinu pod rukama. Istraži različite površine.

Izražavam se

Nacrtaj površine koje si dodirivala/dodirivao koristeći se različitim crtama po karakteru. Površine možeš i naslikati u slikarskoj tehnici po izboru.

Provjeri svoje znanje