Odnosi mase/volumena i prostora u skulpturi

Vrste masa u skulpturi i svakodnevici

Mase u kiparstvu dijelimo na zbijenu, udubljeno-ispupčenu, linijski istanjenu, plošno istanjenu i prošupljenu.

Zbijena masa potpuno je ispunjena materijom. Prostor ne prodire u volumen, već ga obavija kao kod lopte.

Udubljeno-ispupčena masa prepoznaje se po tome što prostor negdje prodre u volumen, a volumen negdje izađe u prostor, poput vala.

Linijski istanjenoj masi volumen je toliko pritisnut sa sve četiri strane da oblikom podsjeća na liniju poput ogoljele grane u zimu.

Plošno istanjena masa poput lista papira toliko je s gornje i donje strane istanjena da prostor sve više dolazi do izražaja.

Na jednome kiparskom djelu može biti više različitih masa koje se isprepleću.

Kiparski materijali

Kiparska djela izvode se u različitim materijalima. Materijale možemo podijeliti na tradicionalne i suvremene.

Tradicionalnim kiparskim materijalima smatraju se drvo, kamen, glina, bronca i kost. U 20. stoljeću napuštaju se klasični pristupi u umjetnosti, pa tako i u kiparstvu. Umjetnici počinju češće posezati za modernim materijalima koji im omogućuju eksperimente s formom i sadržajem.

Suvremeni kiparski materijali širok su pojam. Kako tehnologija napreduje, tako se i mogućnosti u kiparstvu šire. Neki od suvremenih kiparskih materijala su pleksiglas, staklo, željezo, stiropor, sve vrste plastika, beton

Istražujem.

Organiziraj izlet s prijateljima u mjestu u kojemu živite. Istražite mase u svojoj okolini, bilo na skulpturi bilo u svakodnevnome životu. Napravite plakat na tu temu.

Izražavam se.

Od aluminijske folije napravi skulpturu koja u sebi sadrži zbijenu i ispupčeno-udubljenu masu.