Vode

U vodama žive ribe, rakovi, školjke, puževi i mnoge druge životinje. Najpoznatije su ribe u tekućicama som i šaran.

U moru žive mnoga bića: ribe, školjke, hobotnice, dupini, morski psi...

Vode

Pogledaj video o površinskim vodama i nauči.

Kakve tragove ostavlja voda?

Zaigraj igru memory i ponovi što već znaš o vodama u zavičaju.

Živi i neživi svijet u vodi i uz vodu

Zaštita i čuvanje voda

U Hrvatskoj u većinu domova voda za piće dolazi iz javnih vodovoda. Takva je voda zdravstveno ispravna i dobra za piće i kuhanje. Osim vode iz vodovoda, neki se ljudi odlučuju piti i vodu iz ambalaže (boce).

U čistu prozirnu čašu ulij vodu iz slavine. Promatraj izgled vode. Uoči boju i oblik. Istraži kakva je okusa. Zatim odgovori na sljedeća pitanja.

  • Možeš li u svojemu mjestu potaknuti odrasle na zaštitu voda? Kako?
  • Timskim radom svih učenika u razredu osmislite mali projekt kojim ćete upozoriti na važnost zaštite i čuvanja voda u zavičaju.
  • Projektne aktivnosti, tijek rada na projektu i rezultate rada prikažite na mrežnoj stranici škole.

Energija vode

Složi slagalicu. Riješi rebus i odgonetni zagonetni pojam.

Što može pokrenuti snaga vode?

Postani mali izumitelj. Uz pomoć lego-kockica i pokusa izmisli neki novi izum koji će pokretati snaga vode.

Svoj izum nacrtaj na papir i objasni način na koji radi.

Izradi ga i predstavi ostalim učenicima u razredu tako što ćete organizirati Sajam poduzetništva.

Kako prijeći preko vode?

Provjeri što znaš

Istraži, potraži, traži

Gazivoda je kukac koji hoda po vodi. Smeđe je boje, ima tanko tijelo, krila su mu gotovo zakržljala, a nožice su mu na kraju pokrivene gustim dlačicama. On iskorištava napetost vodene površine po kojoj se vješto kreće. Ovaj je kukac raširen po slatkim vodama diljem Europe.

Izvedi pokus koji dokazuje napetost vodene površine. 

Istraživačko pitanje: Hoće li napetost vodene površine omogućiti metalnoj spajalici da pluta po površini vode?

Potreban materijal: čaša, dvije metalne spajalice, voda

Postupak:

  1. Ulij punu čašu vode (2-3 cm ispod ruba čaše).
  2. Pričekaj da se voda smiri.
  3. Jednu spajalicu razdvoji. Drugu stavi na nju. Držeći razdvojenu spajalicu onom drugom pažljivo ih uroni u vodu. Razdvojenu spajalicu izvadi pažljivo iz vode.
  4. Promatraj što se događa! Zapiši opažanja. Izvedi zaključak.