Timski rad (projekti u nastavi)

priručnik s primjerima iz prakse
  • Renato Ristić
  • Tanja Španjić
  1. Timski rad

    Suradničko učenje kao strategija poučavanja i učenja najbolje se ostvaruje timskim radom, odnosno radom učenika u skupinama. Podrazumijeva zajedničko rješavanje problema, istraživački rad, rad na manjim i većim projektima, stvaranje novih ideja. Osim što je učenje lakše, zanimljivije i dinamičnije, njime se potiču i razvijaju sposobnosti kritičkoga, kreativnoga i logičkoga mišljenja te komunikacijske i socijalne vještine.