PiN Biologija

digitalni obrazovni sadržaj za provjeru postignuća temeljnih znanja i kompetencija učenika osnovne škole iz Biologije 
 • Diana Vlahović
 • Sanja Grbeš
 • Josipa Poduje
 • David Jelenković
 • Dušanka Tomić Luk
 • Sunčica Terzić
 • Karla Zozoli
 1. Uvodna riječ

  Digitalna publikacija naziva Primijeni i Napiši, skraćeno PiN, publikacija je u kojoj možeš pronaći kratke sažetke osnovnoškolske Biologije te uz pomoć brojnih zadataka provjeriti i utvrditi svoj znanje, a sve to će ti poslužiti kao vodič kroz pripremu za nacionalne ispite iz Biologije.

 2. Na početku...

  Provjeri svoje do sada stečeno znanje iz Biologije s pomoću prijedloga inicijalne provjere znanja. 

 3. Organiziranost živoga svijeta

  Kako bi što bolje razumio/razumjela Svijet oko sebe i promjene koje se u njemu zbivaju, važno je poznavati njegove temeljne postavke. Rješavanjem zadataka u ovoj cjelini ponovit ćeš na koji je način organiziran živi svijet, kako klasificirati organizme, koja je razlika između jednostaničnih i višestaničnih organizama, kako su se organizmi usložnjavali i koji organski sustavi su im u tome bili neophodni. Ostvarenost ovih ishoda ishoda moći ćeš provjeriti rješavanjem predloženih zadataka.

 4. Procesi i međuovisnosti u živome svijetu

  U prirodi se zbivaju brojne reakcije i procesi čiji utjecaj na živu i neživu prirodu ponekad u potpunosti ne zamjećujemo. Rješavajući zadatke u ovoj cjelini analizirat ćeš njihovo djelovanje i međuovisnost. U Biologiji u sedmom razredu pozornost ćeš usmjeriti na disanje, prehranu, prijenos tvari, kretanje te zaštitu živih bića, dok će zadatci osmog razreda provjeravati tvoje znanje o regulaciji sastava tjelesnih tekućina, razmnožavanju i nasljeđivanju te evoluciji i međuodnosima u živome svijetu. 

 5. Energija u živome svijetu

  Energija je pokretač života, a njeni oblici i pretvorbe uvelike utječu na procese u prirodi, a u slučaju čovjeka i na samu kvalitetu života. "Kada je važno sačuvati energiju, a kada ju potrošiti? Koja je povezanost između procesa fotosineze i staničnoga disanja? Koja je važnost procesa vrenja u anaerobnim uvjetima?" samo su neka od pitanja na koja ćeš dati odgovor u Biologiji sedmog i osmog razreda. 

 6. Prirodoznanstveni pristup

  Svi znamo da nema znanosti bez istraživanja. Promatranje prirode, postavljenje istraživačkih pitanja, uočavanje i/ili izazivanje promjena važni su koraci u dolasku do novih spoznaja u znanosti. Znaš li kako prikupiti podatke, kako ih proanalizirati i na temelju njih donijeti zaključke? Provjeri rješavanjem zadataka ove cjeline.

 7. Za kraj...

  Ako si vrijedno vježbala/vježbao i ponovila/ponovio nastavni sadržaj osnovnoškolske Biologije, s veseljem odgovori na sva postavljena pitanja u prijedlogu završne provjere znanja.