PiN Kemija

digitalni obrazovni sadržaj za provjeru postignuća temeljnih znanja i kompetencija učenika osnovne škole iz Kemije
 • Sanda Šimičić
 • Karmen Holenda
 • Mihaela Vrbnjak Grđan
 • Anja Plantak
 • Mirjana Lermajer
 • Vlatka Miličević
 • Ivana Dolaček
 • Ivana Vujčić
 1. Uvod

  Digitalna publikacija naziva Primijeni i Napiši, skraćeno PiN, publikacija je u kojoj možeš pronaći kratke sažetke osnovnoškolske Kemije koji će ti poslužiti kao kratki vodič kroz pripremu za nacionalne ispite iz Kemije.

 2. Na početku...

  Provjeri svoje do sada stečeno znanje iz Kemije rješavajući prijedlog inicijalne provjere znanja.

 3. 1. Tvari

  Rješavanjem zadataka u ovom modulu ponovit ćeš osnovne elementarne tvari koje nas okružuju, kako i zašto se atomi udružuju u veće čestice, molekule, u kojim se agregacijskim stanjima javljaju tvari u prirodi te kako njihova građa utječe na njihova svojstva. U tome će ti uvelike pomoći znanja koja si steko/stekla na Kemiji, a kada svemu tome dodaš i biološke makromolekule moći ćeš raspravljati o organiziranosti živoga svijeta.

 4. 2. Promjene i procesi

  U prirodi se zbivaju brojne reakcije i procesi čiji utjecaj na živu i neživu prirodu ponekad u potpunosti niti ne zamjećujemo. Rješavajući zadatke u ovoj cjelini analizirat ćeš njihovo djelovanje i međuovisnost. Kemija sedmog razreda omogućuje ti razlikovanje fizikalnih i kemijskih promjena, zapisivanje jednostavnih jednadžbi kemijskih reakcija, razlikovanje povratnog od nepovratnoga procesa, kao i usporedbu brzine kemijskih reakcija. Promjene koje se zbivaju slijedom reakcija dobivanja kiselina, lužina i soli, kemijske promjene na primjerima nekih reakcija ugljikovodika, alkohola i karboksilnih kiselina te razmatranje utjecaja različitih čimbenika na brzinu kemijske reakcije, sadržaj su zadataka Kemije osmoga razreda.

 5. 3. Energija

  Energija je pokretač života, a njeni oblici i pretvorbe uvelike utječu na procese u prirodi, a u slučaju čovjeka i na samu kvalitetu života. Kada je važno sačuvati energiju, a kada ju potrošiti? Zašto su bitni izolatori? Na temelju znanja iz Kemije moći ćeš prepoznati različite oblike energije, razlikovati endotermni i egzotermni proces, prepoznati na primjeru pojmove: okolina, sustav, granica sustava te razlikovati promjenu energije u sustavu i izmjenu energije između sustava i okoline.

 6. 4. Prirodoznanstveni pristup

  Svi znamo da nema znanosti bez istraživanja. Promatranje prirode, postavljenje istraživačkih pitanja, uočavanje i/ili izazivanje promjena važni su koraci u dolasku do novih spoznaja u znanosti. Znaš li kako prikupiti podatke, kako ih proanalizirati i na temelju njih donijeti zaključke? Provjeri rješavanjem zadataka ovog modula!

 7. Za kraj…

  Ako si vrijedno vježbala/vježbao i ponovila/ponovio nastavni sadržaj osnovnoškolske Kemije, s veseljem odgovori na sva postavljena pitanja u prijedlogu završne provjere znanja.