Pridjevi

Čije je što ili čiji je tko?

Ari je Lukin kućni ljubimac. Nije ni djedov, ni tatin, ni mamin. Baš je Lukin i Luka mu jako nedostaje kada je u školi. Ipak, s Lukom često dođu i Lukini prijatelji pa se s njime igraju. Onda je Ari najsretniji. Luka je Arijev najbolji prijatelj.

Pridjevi

Ponovimo pridjeve

Pridjevima opisujemo imenice. Nebo je plavo, jabuka je rumena, žito je zlaćano. 
Svijet je lijep kada ga opisujemo!

Kakvo je što ili kakav je tko?

Čije je što ili čiji je tko?

Ari je Lukin kućni ljubimac. Nije ni djedov, ni tatin, ni mamin. Baš je Lukin i Luka mu jako nedostaje kada je u školi. Ipak, s Lukom često dođu i Lukini prijatelji pa se s njime igraju. Onda je Ari najsretniji. Luka je Arijev najbolji prijatelj.

Provjerimo