č, ć, dž, đ, ije/je/e/i

Pravilno govori, pravilno pjevaj

Imamo toliko prekrasnih riječi u kojima su glasovi ili slova č, ć, i đ. A koliko tek riječi imamo kod kojih je važno znati pišu li se s lje ili je
Pogledaj fotografije i pronađi na njima riječi koje u sebi sadrže č, ć, , đ ili pak ije ili je. Izgovori ih naglas.

Ponovimo zajedno

Kviz za kraj

Pažljivo pročitaj rečenicu i označi ono što se traži.