Cijeli brojevi

Skup svih cijelih brojeva označava se velikim slovom Z.

Z[latex]=\left\{ ...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...\right\} [/latex]

Skup Z sastoji se od:

  • negativnih cijelih brojeva -1, -2, -3... koji imaju negativan predznak -
  • pozitivnih cijelih brojeva (prirodnih brojeva) 1, 2, 3... koji imaju pozitivni predznak +, koji po dogovoru ne pišemo
  • broja 0 koji nije ni pozitivan ni negativan cijeli broj.

Cijeli brojevi

Uvod

Za zapisivanje nadmorskih visina koristimo se brojevima 0, 1, 2, 3...

I negativnim brojevima -1, -2, -3...

Svi se ti brojevi nazivaju CIJELI BROJEVI.

Kao pomoć pri odabiru prigodne odjeće pomaže nam i informacija o vanjskoj temperaturi zraka.

Temperaturu zraka mjerimo termometrom.

Znaš li ti očitati temperaturu s termometra?

Na ovoj slici primjećujem da je temperatura 20 °C iznad nule, a to mogu zapisati kao

20 °C

Na ovoj slici primjećujem da je temperatura 10 °C ispod nule, a to mogu zapisati kao

-10 °C

Pri mjerenju temperature koristimo se brojevima 0, 1, 2, 3...

Te smo brojeve već znali.

Ali koristimo se i nekim novima, kao npr. -1, -2, -3...

I ovdje se kao i kod nadmorskih visina koristimo CIJELIM BROJEVIMA.

Zadatak 1.

Nauči

Skup svih cijelih brojeva označava se velikim slovom Z.

Z[latex]=\left\{ ...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...\right\} [/latex]

Skup Z sastoji se od:

  • negativnih cijelih brojeva -1, -2, -3... koji imaju negativan predznak -
  • pozitivnih cijelih brojeva (prirodnih brojeva) 1, 2, 3... koji imaju pozitivni predznak +, koji po dogovoru ne pišemo
  • broja 0 koji nije ni pozitivan ni negativan cijeli broj.

Svaki prirodni broj i broj nula su cijeli brojevi pa vrijedi

N [latex]\subset [/latex] N[latex]\subset [/latex] Z

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Zadatak 4.