Moja gramatika

Sie/Vi i du/ti u dijalogu

2. Red riječi u rečenici

Izjavna rečenica

Wann?/Kad? Pitanja i odgovori

3. Glagoli

4. Osobna zamjenica: es/ono

5. Član

6. Upitne zamjenice

7. Prijedlozi