Hrvatski za 8

digitalni obrazovni sadržaj hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

 • Majda Čolak
 • Andrijana Mihaljević
 • Hana Tepeš
 • Dejan Varga
 • Katarina Lipovac
 1. U svijetu riječi

  Hrvatski jezik krasi jedinstveno bogatstvo riječi, izraza i oblika. U ovoj nastavnoj cjelini upoznat ćeš to bogatstvo usvojivši različite pojmove kao što su istoznačne, bliskoznačne i suprotne riječi, pleonazmi, posuđenice, riječi iz stranih jezika, internacionalizmi, neologizmi i frazemi. Možda ti se sada čine komplicirani svi ti -izmi i stručni izrazi, no zanimljivim zadatcima i igrama s lakoćom ćeš usvojiti navedene pojmove. Naučit ćeš i kako samostalno oblikovati prikaz i osvrt u kojima ćeš argumentirano izraziti svoj dojam i stav. Različitim savjetima i zadatcima otkrit ćeš i kako čitati tekst s razumijevanjem primjenjujući različite strategije u procesu čitanja.

 2. Naše digitalno doba

  Zamjenice su riječi s kojima se susrećeš već u 6. razredu, a u ovoj ćeš nastavnoj cjelini upoznati i preostale vrste zamjenica, odnosne i neodređene, te na taj način zaokružiti svoje znanje o vrstama riječi. Od riječi nastaje rečenica, a pred tobom je mnoštvo zanimljivih zadataka i igara kojima ćeš naučiti prepoznati jednostavnu i složenu rečenicu te razlikovati rečenice po sastavu. U ovoj ćeš cjelini razvijati i važnu jezičnu djelatnost, pisanje, različitim načinima - pišući problemski članak te primjenjući metode poticanja kritičkog pristupa u procesu pisanja. Pritom moraš paziti na veliko početno slovo, stoga ćeš na brojnim primjerima ponoviti i uvježbati pravila pisanja velikog i malog slova.  

 3. Bolji svijet

  U ovoj ćeš cjelini, za početak, naučiti raspravljati iznoseći različite dokaze, primjere i iskustva. Upoznat ćeš i vrste zavisnosloženih rečenica: subjektne, objektne, predikatne i atributne te ih pravilno upotrebljavati. Na samom kraju naučit ćeš pravilno izrađivati i izvoditi prezentaciju različitih sadržaja. Ne brini! Iako zvuči komplicirano i ozbiljno, s pomoću IZZI zadataka svladat ćeš svaku prepreku.

 4. Kreni u svijet

  Korak po korak i došao/došla si do zadnjega modula, a i do samoga kraja osmogodišnjeg školovanja. Bravo! Ponosni smo na tebe! :) U ovom ćeš poglavlju naučiti pisati i kreirati vlastiti životopis, naučit ćeš razlikovati vrste zavisnosloženih priložnih rečenica: mjesnu, vremensku, načinsku i pogodbenu rečenicu, i na kraju naučit ćeš pravilno i s razumijevanjem slušati. Želimo ti svu sreću na tvojem daljnjem životnom putu. Kreni u svijet!