Biogeokemijski ciklusi

Ugljikov ciklus

Kruženje ugljika odvija se u živoj i neživoj prirodi. Znatne količine ugljikova(IV) oksida otapaju se u površinskim vodama pri čemu nastaju hidrogenkarbonatni i karbonatni ioni u vodi. Dio ugljika isključuje se iz kruženja i taloži u sedimentnim stijenama u obliku kalcijeva karbonata.

Između živih bića i nežive prirode, okoliša neprestance se izmjenjuju tvari i energija. Fotosinteza i disanje dva su najbitnija procesa u biosferi koja uzrokuju kruženje ugljika u prirodi. Pozorno pogledajte videozapis Fotosinteza.

Fotosinteza

Dušikov ciklus

Pozorno pogledajte videozapis Dušik i prisjetite se važnosti ovog kemijskoga elementa.

Dušik

Fosforov ciklus

Pozorno pogledajte videozapis Fosfor i prisjetite se njegove biološke uloge te primjene fosfora.

Fosfor

Topljivi fosfati u sastavu mineralnih gnojiva, deterdženata ili otpadnih voda mogu uzrokovati velike ekološke probleme ako njihova koncentracija u površinskim vodama poraste. Zbog visokih koncentracija fosfata alge i plankton počinju se pretjerano razmnožavati, a vodeno bilje buja, stoga vode postaju bogate biljnom masom. Ona onemogućuje prodiranje Sunčevih zraka u dubinu, stoga plankton počinje ugibati. Biljnu masu razgrađuju aerobne bakterije koje za taj proces troše kisik. Velike količine biljne mase troše mnogo kisika, stoga se njegova koncentracija u vodi smanjuje, što predstavlja smrt stanovnicima voda. Zbog toga valja sadržaj fosfata u deterdžentima smanjiti, a gnojiva kontrolirano uporabljivati.

Ekološka sredstva za čišćenje

Za pripremu vlastitog ekološkog sredstva za čišćenje trebat će vam sljedeće tvari: natrijev borat dekahidrat (boraks), ocat, soda bikarbona, glicerin, sol, eterična ulja, limunska kiselina te prirodni sapun. Nadamo se da će vam opisani "recepti" za ekološka sredstva bili korisni te da ćete ih primijeniti u vašem kućanstvu.

Proširite vidike

Model kružnog gospodarstva

Tekst priredila: Ivana Đurić Miletić, dip. ing. kemije

Istraživači zadatak

Utjecaj različite količine i vrste gnojiva na rast biljaka

Priredila: Majana Engelbreht, prof.kemije i biologije