Ponavljanje 4

Prisjetite se.

Otopine

Otopina – homogena smjesa koja nastaje otapanjem topljive tvari u otapalu.

natrijev klorid  +  voda  →  vodena otopina natrijeva klorida
topljiva tvar  +   otapalo  → otopina

Nezasićena otopina – sadržava manje topljive tvari nego što se pri određenoj temperaturi u njoj može otopiti.

Zasićena otopina – sadržava najveću moguću količinu topljive tvari koja se može otopiti pri određenoj temperaturi.

Topljivost tvari – fizikalna veličina koja prikazuje najveću masu tvari topljivu u 100 g otapala.

Topljivost tvari – iskazuje se  još i masenim udjelom otopljene tvari u zasićenoj otopini pri određenoj temperaturi, 100\cdot w_\textrm{sat}100wsat

[latex]\mathit{w}_{\textrm{sat}}=\dfrac{\mathit{m}_{\textrm{2}}}{\mathit{m}_{\textrm{1}}+\mathit{m}_{\textrm{2}}}[/latex]

 

 

masa otapala: [latex]\mathit{m}_\textrm{1}[/latex]   

masa otopljene tvari: [latex]\mathit{m}_\textrm{2}[/latex] 

(engl. saturation = zasićenje)

Topljivost plinova u vodi – smanjuje se porastom temperature vode.

Kiseline – kemijski spojevi koji na sobnoj temperaturi mogu biti čvrste tvari ili tekućine. Kiseline dijelimo u dvije skupine:

  • organske kiseline (npr. octena, limunska, askorbinska, oksalna, vinska, mliječna)
  • anorganske kiseline (npr. sumporna, klorovodična, fosforna, dušična, ugljična).

Lužine – vodene otopine koje se mogu pripremiti otapanjem nekih vrsta tvari u vodi, ali i tako da neke tvari s vodom kemijski reagiraju. Primjerice, natrijeva lužina vodena je otopina natrijeva hidroksida.

Točka razmišljanja

Odgovorite na pitanja.

  1. Što je pH-vrijednost?
  2. Kako možemo dokazati je li neka tvar kisela, lužnata ili neutralna?
  3. Zašto se crveni kupus naziva crveni kupus, a svi znamo da je ljubičaste boje?

Postojanje tvari koje mijenjaju boju dodatkom druge tvari nije neka novost. To svojstvo nekih tvari korisno je u kemijskom laboratoriju. Kliknite na mrežno mjesto; pristupljeno: 15. 12. 2018.) i pronađite podatke kako se to svojstvo nekih tvari namjerava upotrijebiti na vrlo inovativan način koji će omogućiti uštedu novca i pozitivno utjecati na ljudsko zdravlje. 

Ponavljanje 4

Prisjetite se

Otopine

Otopina – homogena smjesa koja nastaje otapanjem topljive tvari u otapalu.

natrijev klorid  +  voda  →  vodena otopina natrijeva klorida
topljiva tvar  +   otapalo  → otopina

Nezasićena otopina – sadržava manje topljive tvari nego što se pri određenoj temperaturi u njoj može otopiti.

Zasićena otopina – sadržava najveću moguću količinu topljive tvari koja se može otopiti pri određenoj temperaturi.

Topljivost tvari – fizikalna veličina koja prikazuje najveću masu tvari topljivu u 100 g otapala.

Topljivost tvari – iskazuje se  još i masenim udjelom otopljene tvari u zasićenoj otopini pri određenoj temperaturi, [latex]100\cdot w_\textrm{sat}[/latex]

[latex]\mathit{w}_{\textrm{sat}}=\dfrac{\mathit{m}_{\textrm{2}}}{\mathit{m}_{\textrm{1}}+\mathit{m}_{\textrm{2}}}[/latex]

 

 

masa otapala: [latex]\mathit{m}_\textrm{1}[/latex]   

masa otopljene tvari: [latex]\mathit{m}_\textrm{2}[/latex] 

(engl. saturation = zasićenje)

Topljivost plinova u vodi – smanjuje se porastom temperature vode.

Kiseline – kemijski spojevi koji na sobnoj temperaturi mogu biti čvrste tvari ili tekućine. Kiseline dijelimo u dvije skupine:

  • organske kiseline (npr. octena, limunska, askorbinska, oksalna, vinska, mliječna)
  • anorganske kiseline (npr. sumporna, klorovodična, fosforna, dušična, ugljična).

Lužine – vodene otopine koje se mogu pripremiti otapanjem nekih vrsta tvari u vodi, ali i tako da neke tvari s vodom kemijski reagiraju. Primjerice, natrijeva lužina vodena je otopina natrijeva hidroksida.

Proučite interaktivnu ljestvicu pH-vrijednosti. Zaključite koje tvari iz svakodnevnoga života pokazuju kiselost, lužnatost ili su neutralne.

Primijenite znanje

Točka razmišljanja

Odgovorite na pitanja.

  1. Što je pH-vrijednost?
  2. Kako možemo dokazati je li neka tvar kisela, lužnata ili neutralna?
  3. Zašto se crveni kupus naziva crveni kupus, a svi znamo da je ljubičaste boje?

Postojanje tvari koje mijenjaju boju dodatkom druge tvari nije neka novost. To svojstvo nekih tvari korisno je u kemijskom laboratoriju. Kliknite na mrežno mjesto; pristupljeno: 15. 12. 2018.) i pronađite podatke kako se to svojstvo nekih tvari namjerava upotrijebiti na vrlo inovativan način koji će omogućiti uštedu novca i pozitivno utjecati na ljudsko zdravlje.