Ponavljanje 7

Prisjetite se

Fizikalna promjena – ne nastaju nove tvari, nego se samo mijenja jedno ili više fizikalnih svojstava.

Kemijska promjena – nastaju nove tvari drukčijih svojstava.

Na primjeru papira prikaz:

Reaktanti – tvari koje reagiraju i kemijski se mijenjaju pri kemijskoj promjeni.

Produkti – tvari koje nastaju pri kemijskoj promjeni.

Zakon o očuvanju mase – ukupna masa reaktanata jednaka je ukupnoj masi produkata kemijske reakcije.

Kemijska sinteza – reakcija u kojoj iz dviju ili više tvari nastaju nove tvari.

Kemijska analiza – reakcija pri kojoj iz jedne tvari nastaju dvije ili više novih tvari.

Istraživački zadatak

Utjecaj temperature na brzinu kemijske reakcije

Točka razmišljanja

  1. Koje je svojstvo zajedničko kemikalijama koje se čuvaju u bocama od smeđega stakla?
  2. Prisjetite se što je kemijska analiza.
  3. Kako možemo „natjerati” neku tvar da se razloži na jednostavnije tvari?

Na prethodnim stranicama doznali smo da su neke tvari osjetljive na svjetlost. To je svojstvo primijenjeno pri izradi fotografija. Kemiju koja se krije iza fotografija možete pronaći na mrežnom mjestu 1; pristupljeno: 15. 12. 2018.)

Ponavljanje 7

Prisjetite se

Fizikalna promjena – ne nastaju nove tvari, nego se samo mijenja jedno ili više fizikalnih svojstava.

Kemijska promjena – nastaju nove tvari drukčijih svojstava.

Na primjeru papira prikaz:

Kemijske promjene nazivaju se i kemijske reakcije ili kemijske pretvorbe.

[latex]REAKTANTI\longrightarrow PRODUKTI[/latex]

Reaktanti – tvari koje reagiraju i kemijski se mijenjaju pri kemijskoj promjeni.

Produkti – tvari koje nastaju pri kemijskoj promjeni.

Zakon o očuvanju mase – ukupna masa reaktanata jednaka je ukupnoj masi produkata kemijske reakcije.

Kemijska sinteza – reakcija u kojoj iz dviju ili više tvari nastaju nove tvari.

Kemijska analiza – reakcija pri kojoj iz jedne tvari nastaju dvije ili više novih tvari.

Primijenite znanje

Istraživački zadatak

Utjecaj temperature na brzinu kemijske reakcije

Točka razmišljanja

  1. Koje je svojstvo zajedničko kemikalijama koje se čuvaju u bocama od smeđega stakla?
  2. Prisjetite se što je kemijska analiza.
  3. Kako možemo „natjerati” neku tvar da se razloži na jednostavnije tvari?

Na prethodnim stranicama doznali smo da su neke tvari osjetljive na svjetlost. To je svojstvo primijenjeno pri izradi fotografija. Kemiju koja se krije iza fotografija možete pronaći na mrežnom mjestu 1; pristupljeno: 15. 12. 2018.)