Od čega je načinjen pametni telefon?

1. Promatrajmo

 • Pametni telefon (engl. Smartphone) mobilni je telefon s većim mogućnostima pohrane podataka i povezanosti od običnoga mobilnog telefona. Izraz „pametni” odnosi se na mogućnost njegove uporabe kao džepnoga računala.

2. Prisjetimo se što već znamo o uočenoj pojavi/procesu

 • tvari
 • vrste tvari
 • čiste tvari: metali, polumetali i nemetali

3. Postavimo istraživačko pitanje

Sadržavaju li pametni telefoni neke metale u svojoj građi? Kakav utjecaj ti metali mogu imati na zdravlje ljudi i okoliš?

4. Oblikujmo pretpostavku

Pametni telefoni u svojoj građi sadržavaju neke metale koji se primjenjuju u svakodnevnom životu i imaju negativan učinak na zdravlje ljudi i okoliš.

5. Planirajmo i provedimo istraživanje

Učenike podijelite u pet skupina. Sve skupine u prvom dijelu rada trebaju proučiti sadržaj dostupan u jedinici 1.2 Metali, oksidi metala i baze (DOS Kemija 8) (mrežno mjesto 1; pristupljeno: 10. 11. 2018.) i pronaći smjernice za odgovore na istraživačka pitanja.

Uz učiteljevu pomoć u drugom dijelu rada učenicima se podijele zadatci i uloge u skupini. Svaka skupina neka istraži što više podataka o jednom kemijskom elementu: bakru, zlatu, kositru, volframu, tantalu. Uputite učenike da se pritom služe podatcima koji su im dostupni na digitalnoj aplikaciji periodnoga sustava elemenata (mrežno mjesto 2; pristupljeno: 10. 11. 2018.).

Općenite informacije o pojedinom kemijskom elementu učenici mogu prikazati kao „osobnu kartu“ toga kemijskog elementa. Podatke neka dopune njima zanimljivim informacijama o uporabi pojedinoga metala u svakodnevnom životu te njegovu utjecaju na ljudsko zdravlje i okoliš ako se metal neodgovorno odlaže.

Dobivene rezultate učenici mogu prikazati digitalnim plakatom izrađenim u alatu Canva.
Skupine trebaju razmijeniti svoje rezultate pretraživanja s ostalim skupinama pomoću digitalnoga alata Lino.

6. Analizirajmo rezultate i donesimo zaključke

Usporedite rezultate istraživanje i donesite zaključak o tome sadržavaju li pametni telefoni u svojoj građi neke metale koji se primjenjuju u svakodnevnom životu, ali imaju negativan učinak na zdravlje ljudi i okoliš.

7. Naša je pretpostavka potvrđena / naša je pretpostavka opovrgnuta

Ako je vaša pretpostavka opovrgnuta, razmislite i pokušajte s novom pretpostavkom.

8. Napravimo izvještaj

Rezultate svojega rada prikažite plakatom izrađenim u Canvi.

Dodatak istraživačkom radu:

1. Korelacija: biologija, matematika, fizika, informatika
2. Međupredmetne teme: IKT, Zdravlje, Održivi razvoj
3. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim potrebama:

 • učenici s teškoćama u učenju mogu od metala koji se mogu reciklirati, primjerice od aluminijskih limenki, izraditi predmet po želji
 • daroviti učenici mogu osmisliti kraće upute kojima će educirati svoju zajednicu o odgovornom odlaganju metala u okoliš.

Pitanja za raspravu:

 1. Pomoću digitalnoga PSE odredite smještaj metala.
 2. Navedite opća obilježja metala.
 3. Odredite atomski i maseni broj te broj subatomskih čestica jedinoga metala koji je na sobnoj temperaturi u tekućem agregatnom stanju.
 4. Služeći se online rječnicima, napišite ime za kemijski element zlato na latinskom, engleskom, kineskom i turskom jeziku.
  Napišite simbol za kemijski element zlato.
 5. Objasnite zašto su kemijski simboli jedinstveni svagdje u svijetu.
 6. Objasnite što je elektronički otpad.
 7. Kako neodgovorno odlaganje elektroničkoga otpada utječe na okoliš?
 8. Navedite metale koji se mogu reciklirati, a nalaze se u pametnim telefonima.