Opažam, oblikujem 8

digitalni obrazovni sadržaji za osmi razred osnovne škole za nastavni predmet Likovna kultura

 • Martina Kosec
 • Romana Nikolić
 • Mirjana Sever
 • Katarina Lipovac
 1. Umjetnost i svakodnevnica

  Dvadeset prvo stoljeće nazivamo još i digitalno doba. Likovna i vizualna umjetnost mijenjaju se zbog razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije te tehnologije općenito. U ovome modulu objasnit ćeš koja je povezanost identiteta i popularne kulture. Opisat ćeš kako tehnologija utječe na razvoj umjetnosti i kako su se postupci oblikovanja mijenjali u povijesti. Povezat ćeš tradicijska obilježja s likovnom i vizualnom umjetnosti te analizirati prostor u kojemu boraviš.

 2. Vizualni jezik

  Za stvaranje likovnoga i vizualnoga jezika potrebno je poznavanje vizualnoga jezika. U ovome modulu uočavat ćeš i analizirati likovne elemente i načela stvaranja u umjetničkim djelima i vizualnim primjerima iz okoline. Opisat ćeš karakteristike najpoznatijih umjetničkih pravaca 20. stoljeća. U interaktivnim zadatcima prepoznat ćeš i imenovati osnovne pojmove iz vizualnoga jezika.

 3. Likovne tehnike i novi mediji

  Umjetnici imaju potrebu izraziti svoje ideje, stavove i osjećaje u nekoj od likovnih tehnika ili medija. Po tome se oni razlikuju. U ovome modulu razlikovat ćeš crtačke, slikarske, kiparske i grafičke tehnike. Objasnit ćeš postupke izražavanja u sljedećim likovnim tehnikama i novim medijima: digitalnom olovkom, akrilikom i uljem, kombiniranim kiparskim tehnikama, bakropisom i svjetlosnom instalacijom.

 4. Digitalna tehnologija

  Današnji život nezamisliv je bez digitalne tehnologije. U ovome modulu istražit ćeš mogućnosti oblikovanja likovnih i vizualnih djela čije se slike prikazuju na zaslonima te opisati rad s pomoću računalnih aplikacija. Razlikovat ćeš žanrove u fotografiji te objasniti postupak fotomontaže.

 5. Umjetnost u vremenu

  U 20. i 21. stoljeća razvijaju se brojni umjetnički pravci. U ovome modulu istražit ćeš umjetnička djela umjetničkih pravaca 20. stoljeća. Opisat ćeš umjetničke radove najpoznatijih likovnih i vizualnih umjetnika.

 6. Opažam, oblikujem

  Da bismo ti olakšali promatranje, opisivanje i uživanje u umjetničkome djelu, pripremili smo pitanja i zadatke kojima te korak po korak vodimo u razumijevanje umjetničkoga djela kao cjeline. U ovom modulu analizirat ćeš umjetničke instalacije i fotografiju. Vrednovat ćeš vlastite i tuđe likovne radove.