Dimenzije boja

Opiši što vidiš na ilustraciji. Prema načinu prikazivanja zaključi koja je strana mozga zadužena za kreativne procese, a koja za analitičko mišljenje.
Naš mozak ima dvije polovine koje imaju potpuno različite funkcije. Tako je lijeva strana mozga zadužena za matematičke vještine, jezik, znanost i logičko razmišljanje, a desna za kreativnost, osjećaje i intuiciju. Desna nam je strana bitna i za vizualno razumijevanje i doživljaj boja. Kažu da je boja hrana za mozak i za dušu.

Dimenzija boje

Prisjeti se definicija boja iz prijašnjih razreda.
Čiste boje su boje koje ne sadržavaju bijelu i crnu boju.
Ton boje postižemo dodavanjem akromatske boje u čistu boju. Ako želimo boju posvijetliti, dodavat ćemo bijelu boju. Ako je pak želimo potamniti, dodat ćemo crnu boju.
Zasićene boje su one boje u koje dodajemo sivu boju.

Tonsko i kolorističko slikanje

Usporedi i opiši.

Promotri portrete žena dvaju umjetnika. Koji je portret oblikovan samo tonovima jedne boje, a koji različitim bojama? Opiši razliku između tonskoga i kolorističkoga slikanja.

Ekspresionizam

Ekspresionizam je umjetnički pravac koji je nastao početkom 20. stoljeća. Prvo nastaje kao pravac u kojemu umjetnici slobodno izražavaju svoje osjećaje, slikaju emocionalne doživljaje, a zatim se pretvorio u reakciju na stradanja u Prvome svjetskom ratu nakon kojega ljudi osjećaju bol i pesimizam. Slikari ekspresionisti služe se bojama snažne simbolike. Kontrastima boja naglašavaju snagu svojih osjećaja. 

Miješanje boja

Pigment

Pantone

Što se događa s fotografijom kad se ona uveća? Što vidimo? Fotografija se sastoji od točkica boje, kao što se vidi na uvećanome detalju. Jesi li te točkice primijetio dok si fotografiju gledao iz daljine?
Dok promatramo sliku s veće udaljenosti, kromatske se točke stapaju u jedinstvenu obojenu površinu. Koristeći se računalom, uvećaj jednu svoju fotografiju i pogledaj što se dogodilo kad si detalj maksimalno povećao.

Što se događa s fotografijom kad se ona uveća? Što vidimo? Fotografija se sastoji od točkica boje, kao što se vidi na uvećanome detalju. Jesi li te točkice primijetio dok si fotografiju gledao iz daljine? Dok sliku promatramo s veće udaljenosti, kromatske se točke stapaju u jedinstvenu obojenu površinu. Koristeći se računalom, uvećaj jednu svoju fotografiju i pogledaj što se dogodilo kad si detalj maksimalno povećao.

Optičko miješanje boja

Optičko miješanje jest miješanje postavljanjem jedne boje pokraj druge sitnim točkanjem ili nanošenjem sitnih mrlja boja. Gledajući iz daljine, boje se tijekom vizualne percepcije stapaju u jednu.

Istražujem...

Na satu povijesti upoznaješ se s povijesnim razdobljem u kojemu se pojavila apstraktna umjetnost. Potraži na mrežnim stranicama radove najpoznatijih hrvatskih i svjetskih umjetnika apstraktne umjetnosti. Istraži koje boje prevladavaju: čiste ili zasićene.

Izražavam se...

Poigraj se različitim kombinacijama boja i naslikaj apstraktnu kompoziciju. Izaberi slikarsku tehniku: tempere ili pastele. Sliku zatim mobitelom fotografiraj te je obradi različitim filtrima. Promotri svoj doživljaj nakon promjene boja.