Kompozicija i ravnoteža

Vrste kompozicije

Otvorena i zatvorena kompozicija

Kompozicija u skulpturi i arhitekturi

Kompozicija je u skulpturi i arhitekturi složenija nego na slici, crtežu ili grafici. Sve trodimenzijske oblike promatramo iz različitih kutova. Kako se pomičemo, kompozicija se može mijenjati i ovisi o kutu gledanja.

Neka građevina ili skulptura iz jednoga kuta može se činiti vertikalnom, a već iz drugoga postaje dijagonalna. U tlocrtu može biti kružna ili kvadratna, a bokocrt će biti horizontalan.

Promotri primjer i odredi vrstu kompozicije.

Kakav je tlocrt prikazane građevine?

Ravnoteža

Optička ravnoteža

Optička ravnoteža određuje se vizualno. Kombinacija likovnih elemenata, njihov oblik, boja, količina i mjesto određuju optičku ravnotežu. Optička je ravnoteža dojam koji na nas likovni elementi ostavljaju.

Ravnoteža u skulpturi i arhitekturi

Ravnoteža se različito postiže u dvodimenzijskim i trodimenzijskim radovima.

Statika je znanost o ravnoteži. Ravnoteža u kiparskim djelima i arhitekturi postiže se s pomoću fizikalnih izračuna (statike) i niza drugih faktora. Bitno je poznavanje statike i materijala kojim se radi da bi se postigla ravnoteža u skulpturi ili arhitekturi.

Osobna ravnoteža

Napiši na papir kratak sastavak služeći se sljedećim pitanjima.

Što je za tebe osobna ravnoteža?

Jesi li u ravnoteži?

Kako postići ravnotežu u životu?

Kakvi nas događaji mogu izbaciti iz ravnoteže?

Istražujem...

Izražavam se...

Izradi od plastelina skulpturu vertikalne kompozicije iz jednoga, a dijagonalne kompozicije iz drugoga kuta.

Provjeri svoje znanje.