Informatika 8

digitalni obrazovni sadržaj za osmi razred osnovne škole za predmet Informatika

 • Saida Deljac
 • Vedrana Gregurić
 • Nenad Hajdinjak
 • Boris Počuča
 • Darko Rakić
 • Silvana Svetličić
 • Ružica Filipović
 • Amalija Kljuk
 • Maja Ercegović
 1. Informacije i digitalna tehnologija

  Pretraživat ćeš, uspoređivati i vrednovati informacije koje pronađeš na internetu. Naučit ćeš izraditi i urediti bazu podataka, koja su osnovna načela rada računala te kako pojedine komponente utječu na rad cjelokupnog računalnog sustava. Upoznat ćeš i koristi neke od računalnih simulacija koje nam pomažu u školi i u svakodnevnom životu.

 2. Računalno razmišljanje i programiranje

  U Pythonu ćeš upoznati i koristiti while petlju i dodavati komentare za ispisivanje tehničke i korisničke dokumentacije. Naučit ćeš koja su dva najučestalija načina sortiranja u programiranju te kako se koristi rekurzivnim programiranjem.

 3. Digitalna pismenost i komunikacija

 4. E-društvo

  U ovom modulu upoznati ćeš e-usluge iz područja odgoja i obrazovanja, koristiti svoj AAI@eduhr identitet za prijavu/odjavu u dostupne e-usluge primjenjujući savjete o zaštiti svog elektroničkog identiteta, koristiti e-uslugu za upis u srednju školu. Naučiti ćeš što je elektroničko nasilje i govor mržnje, te kako aktivno
  sudjelovati u njihovu sprečavanju.