Baze podataka

Baze podataka koristimo svakodnevno pretraživanjem interneta. One se nalaze svuda oko nas, a ponekad nismo ni svjesni koliko vrijednih podataka sadržavaju i s kolikom količinom baza se možemo koristiti. Baza podataka je organizirana i povezana elektronička skupina podataka koja se može pretraživati i iz koje se mogu dobiti različiti izvještaji, statistički podatci, pregledi itd. Sastavljena je od jedne ili više tablica koje predstavljaju osnovnu jedinicu za organizirano spremanje podataka. 

Organizacija podataka u Accessu

Primjer plošne tablice izrađene u Microsoft Office Accessu.

Mnoge poteškoće se javljaju prilikom izrade ovakve tablice, a to su upisivanje istih podataka, manjak podataka i slično. Takve poteškoće se u teoriji baze podataka nazivaju anomalije. Unutar baze podataka tablica je osnovna organizacijska jedinica i u nju se upisuju podatci. Na sljedećim slikama možete vidjeti primjere podijeljene plošne tablice u četiri manje tablice.

Objekt ili događaj predstavljen u tablici zovemo entitet. Entitet ima svoja svojstva (atribute). Tablice baze podataka se sastoje od polja i slogova. Primarni ključ je atribut kojim se jednoznačno definira slog tablice. Ako je sastavljen od više polja, naziva se složeni ključ. Ako se u tablici pojave isti podatci, može se pojaviti problem koji se rješava definiranjem primarnog ključa. 

Povezivanje tablica

Veza je spoj dviju ili više tablica. Unutar baze podataka tablice se povezuju primarnim ključem na način da primarni ključ jedne tablice povežemo s primarnim ključem druge tablice. Ključevi trebaju odgovarati vrijednostima. Pri kreiranju veza između tablica se uključuje pravilo referencijalnog integriteta kojim se osigurava cjelovitost i postojanost podataka.

Ponovimo