Prvi koraci u radu s bazama podataka

Pokretanje Accessa za izradu baze podataka

Program Access pokrećemo putem izbornika START. Program se zatvara i sprema kao sve ostale Windows aplikacije. Dokument u programu Access ima nastavak .accdb. Pri pokretanju možemo odabrati želimo li otvoriti novu bazu ili već postojeću.

Kreiranje nove baze podataka

U video uputama pogledaj kako ćeš stvoriti svoju prvu bazu podataka. Prilikom imenovanja tablica unutar baza se izbjegava korištenje dijakritičkih znaova (č, ć, š, đ) i upotreba razmaka. Umjesto razmaka se može koristiti _ . Ime baze može sadržavati dijaktritičke znakove i razmak kao i podatci koji će biti upisani prilikom ispunjavanja tablice željenim podatcima.