Tempo

Puls

Čuješ li kucanje srca u sebi?

Puls je stalan, ravnomjeran i ujednačen, a možeš ga čuti svuda oko sebe.

Puls u glazbi

Osjećaš li puls u glazbi?

Poslušaj videozapis i prati puls lupkajući prstom po stolu.

Puls u glazbi možeš pratiti pljeskanjem, koračanjem, pucketanjem prstima, pjevanjem, sviranjem i slično. Poslušaj videozapis i uskladi svoj korak sa skladbom koja se zove koračnica.

Tempo

Krećeš li se istom brzinom dok kasniš u školu? Hodaš s prijateljima prema kući ili šećeš parkom, poljem ili šumom?

Kada kasniš na dogovor ili u školu na nastavu tvoj će puls biti brži, jer si uznemiren ili se ubrza radi fizičke aktivnosti. I u glazbi su neke skladbe brže, a neke sporije. Brzina se pulsa u glazbi zove tempo.

Poslušaj videozapise i odgovori na pitanja.

Tempo je brzina izvedbe glazbe, a razlikuje se brz, umjeren i spor tempo. Skladatelj određuje kojom brzinom treba izvoditi skladbu. Tijekom skladbe tempo se može i promijeniti.

Brzina se glazbene izvedbe može i mijenjati ovisno o interpretaciji izvođača. Brzim se tempom izražava dramatičnost i uzbuđenje, dok se sporijim tempom dočarava dostojanstven, osjećajan i svečan karakter glazbe.

Poslušaj videozapise skladbe Scotta Joplina: Maple Leaf Rag u različitom tempu, a zatim u zadatku Preuredi niz poredaj izvedbe od najsporije do najbrže. Nakon izrade odaberi brzinu izvedbe koja se tebi najviše svidjela te usporedi i prokomentiraj svoj odabir s odabirom prijatelja iz razreda.

Poslušaj videozapise.

Postupno ubrzavanje

Poslušaj skladbu i kucaj dobe ritamskim glazbalom.

 

Što se događa s tempom skladbe? Zvuči li ti lijepo kada se melodija ubrza do neprepoznatljivosti? Obrazloži.

Izvedite skladbu svirajući tjeloglazbom.

Kucajući dobe skladbe primjećuješ kako se tempo ubrzava, a takvo se ubrzanje zove accelerando.

 

Postupno usporavanje

Tempo se skladbe postupno usporava najčešće pri prijelazima jednog dijela skladbe u drugi ili na kraju skladbe. Usporavanje se jače osjeća kada je skladba brzog tempa te se naglo uspori. Postupno usporavanje tempa skladbe zove se  ritardando. 

Istraži

Pomoću mobilne aplikacije Piano Games ili Piano Tiles sviraj poznate melodije. Što se događa kada želiš osvojiti više bodova? 

 

Skladaj glazbu i u Chrome Music Lab a zatim joj promijeni tempo. U kojem bi tempu ti želio čuti izvedbu skladbe? 

Provjeri svoje znanje.