Santa Maria

Uvod

Najveći izazov za mornare srednjega vijeka bio je prelazak preko velikih vodenih površina. Glavni brodski pogon   bio je vjetar, a pri plovidbi su pomagale i morske struje. Velika jedra značila su hvatanje više vjetra što u olujnim uvjetima predstavlja opasnost. Veliki je izazov bila navigacija, odnosno određivanje smjera plovidbe kako bi stigli na cilj. Za potrebe dugotrajne plovidbe mornari su na brodu morali imati sve potrebne namirnice. Razmisli o posljedicama krivoga usmjeravanja broda pri plovidbi.

Karaka

Karaka je naziv za vrstu brodu koja je tijekom 14. i 15. stoljeća razvijena u Veneciji, Portugalu i drugim zemljama. Karake su imale tri ili četiri jarbola na kojima su se razvijala (širila) jedra. Brod je bio dovoljno velik da ponese namirnice za dugotrajnu plovidbu i dovoljno čvrst za prelazak preko velikih oceanskih valova.

Dio opisa karake iz Hrvatske enciklopedijeBila je obla trupa s uzdignutim pramcem i krmom, veća od karavele, ali sporija i slabijih manevarskih sposobnosti. Na pramčanom jarbolu imala je križno jedro, na glavnome dva križna, a na krmenome latinsko jedro; za obranu je nosila 35 do 40 topova, a kao transportni brod mogla je prevesti i više od 1000 ljudi.

Santa Maria

Kolumbo je 3. kolovoza 1492. godine s tri brod krenuo na legendarno putovanje preko Atlantskoga oceana u nadi da će otkriti novi pomorski put do Indije. Mornar Rodrigo je 12. listopada ugledao kopno i za to je osvojio veliku novčanu nagradu. Otok je nazvan San Salvador (Sveti Spasitelj). Danas nismo sigurni o kojemu se točno otoku radi, no sigurno je da se radi otoku iz skupine Bahamskoga otočja.

Istraži dijelove i izgled Santa Marie.

Kviz ponavljanja

Santa Maria

Uvod

Najveći izazov za mornare srednjega vijeka bio je prelazak preko velikih vodenih površina. Glavni brodski pogon   bio je vjetar, a pri plovidbi su pomagale i morske struje. Velika jedra značila su hvatanje više vjetra što u olujnim uvjetima predstavlja opasnost. Veliki je izazov bila navigacija, odnosno određivanje smjera plovidbe kako bi stigli na cilj. Za potrebe dugotrajne plovidbe mornari su na brodu morali imati sve potrebne namirnice. Razmisli o posljedicama krivoga usmjeravanja broda pri plovidbi.

Karaka

Karaka je naziv za vrstu brodu koja je tijekom 14. i 15. stoljeća razvijena u Veneciji, Portugalu i drugim zemljama. Karake su imale tri ili četiri jarbola na kojima su se razvijala (širila) jedra. Brod je bio dovoljno velik da ponese namirnice za dugotrajnu plovidbu i dovoljno čvrst za prelazak preko velikih oceanskih valova.

Dio opisa karake iz Hrvatske enciklopedije: Bila je obla trupa s uzdignutim pramcem i krmom, veća od karavele, ali sporija i slabijih manevarskih sposobnosti. Na pramčanom jarbolu imala je križno jedro, na glavnome dva križna, a na krmenome latinsko jedro; za obranu je nosila 35 do 40 topova, a kao transportni brod mogla je prevesti i više od 1000 ljudi.

Santa Maria

Kolumbo je 3. kolovoza 1492. godine s tri brod krenuo na legendarno putovanje preko Atlantskoga oceana u nadi da će otkriti novi pomorski put do Indije. Mornar Rodrigo je 12. listopada ugledao kopno i za to je osvojio veliku novčanu nagradu. Otok je nazvan San Salvador (Sveti Spasitelj). Danas nismo sigurni o kojemu se točno otoku radi, no sigurno je da se radi otoku iz skupine Bahamskoga otočja.

Istraži dijelove i izgled Santa Marie.

Kviz ponavljanja