Veličanstveni Michelangelo

Uvod

Michelangelo Buonarotti bio je iznimno svestran renesansni umjetnik. To znači da je bio kipar, slikar, arhitekt pa čak i pjesnik. Teško je reći u čemu je bio najbolji, ali sa sigurnošću se zna da je započeo kao kipar pa se s vremenom okušao i u drugim granama umjetnosti.

Kipar

Najpoznatija kiparska djela su mu Pietà (kod nas nazvano Milost ili Oplakivanje) i David. Kipovi su izrađeni od mramora što iziskuje posebnu vještinu obrade kamena. Pietà prikazuje Isusa i njegovu majku Mariju u trenutcima kad je Isus skinut s križa.

Navedi po čemu se vidi da je Michelangelo posvetio mnogo pažnje detaljima. Što skulpturu čini realističnom? Koje je osjećaje kipar prikazao? Kako je postigao da se osjećaji prepoznaju?

Više o kipu Davida istraži u zasebnoj digitalnoj jedinici. U nastavku pogledaj još Michelangelovih kiarskih ostvarenja.

Jesi li čuo/čula za Mojsija? Pokušaj pogoditi (ili saznati) što Mojsije drži ispod desne ruke. Ovaj kip je papa Julije II. naručio za svoju grobnicu.

Anđeo sa svjećnjakom. Skulptura se nalazi u bazilici sv. Dominika u Bologni, Italija. Ovaj kip visok je oko 50 cm. Koje dijelove je bilo najteže izraditi?

Pokušaj usporediti Michelangelove skulpture prema sljedećim pitanjima:

  • Od kakvoga kamena ih izrađuje?
  • Odakle su svi likovi koje prikazuje?
  • Kako postiže da likovi izgledaju vrlo životno?

Slikar

Središnji dio ove složene kompozicije čini Stvaranje čovjeka onako kako je opisano u Bibliji pa su prikazani Bog i Adam.

Kako se može prepoznati koji su likovi prikazani? Koji je lik Adam, a koji Bog? Kako to prepoznaješ? Koje sve promjene uočavaš nakon restauracije? Koja ti se slika više sviđa? Obrazloži svoj odgovor.

Arhitekt

Michelangelo se, osim kiparstvom i slikarstvom, bavio i arhitekturom. Papa Pavao III. želio je da Michelangelo dovrši baziliku sv. Petra u Rimu čija je gradnja započela 1506. godine. Sedamdesetogodišnji Michelangelo nevoljko je prihvatio posao i izradio nacrte po kojima je bazilika dovršena nakon njegove smrti. Zamislio je kupolu visoku 138 m, jedan od najpoznatijih simbola Rima.

Veličanstveni Michelangelo

Uvod

Michelangelo Buonarotti bio je iznimno svestran renesansni umjetnik. To znači da je bio kipar, slikar, arhitekt pa čak i pjesnik. Teško je reći u čemu je bio najbolji, ali sa sigurnošću se zna da je započeo kao kipar pa se s vremenom okušao i u drugim granama umjetnosti.

Kipar

Najpoznatija kiparska djela su mu Pietà (kod nas nazvano Milost ili Oplakivanje) i David. Kipovi su izrađeni od mramora što iziskuje posebnu vještinu obrade kamena. Pietà prikazuje Isusa i njegovu majku Mariju u trenutcima kad je Isus skinut s križa.

Navedi po čemu se vidi da je Michelangelo posvetio mnogo pažnje detaljima. Što skulpturu čini realističnom? Koje je osjećaje kipar prikazao? Kako je postigao da se osjećaji prepoznaju?

Više o kipu Davida istraži u zasebnoj digitalnoj jedinici. U nastavku pogledaj još Michelangelovih kiarskih ostvarenja.

Jesi li čuo/čula za Mojsija? Pokušaj pogoditi (ili saznati) što Mojsije drži ispod desne ruke. Ovaj kip je papa Julije II. naručio za svoju grobnicu.

Anđeo sa svjećnjakom. Skulptura se nalazi u bazilici sv. Dominika u Bologni, Italija. Ovaj kip visok je oko 50 cm. Koje dijelove je bilo najteže izraditi?

Pokušaj usporediti Michelangelove skulpture prema sljedećim pitanjima:

  • Od kakvoga kamena ih izrađuje?
  • Odakle su svi likovi koje prikazuje?
  • Kako postiže da likovi izgledaju vrlo životno?

Slikar

Središnji dio ove složene kompozicije čini Stvaranje čovjeka onako kako je opisano u Bibliji pa su prikazani Bog i Adam.

Kako se može prepoznati koji su likovi prikazani? Koji je lik Adam, a koji Bog? Kako to prepoznaješ? Koje sve promjene uočavaš nakon restauracije? Koja ti se slika više sviđa? Obrazloži svoj odgovor.

Arhitekt

Michelangelo se, osim kiparstvom i slikarstvom, bavio i arhitekturom. Papa Pavao III. želio je da Michelangelo dovrši baziliku sv. Petra u Rimu čija je gradnja započela 1506. godine. Sedamdesetogodišnji Michelangelo nevoljko je prihvatio posao i izradio nacrte po kojima je bazilika dovršena nakon njegove smrti. Zamislio je kupolu visoku 138 m, jedan od najpoznatijih simbola Rima.