Utvrda Karlovac

Habsburgovci, koji su 1527. godine dobili povjerenje hrvatskih plemića kako bi pomogli obrani, ipak nisu dovoljno pomagali. Osmanlije su dolinom Kupe prolazili u pljačkaške pohode prema slovenskim pokrajinama nanoseći tako ogromnu štetu plemićkim posjedima, gradovima i selima.

Razmisli: Zašto su graditelji utvrdu smjestili u močvarno područje kojim teku čak četiri rijeke?

Izvor 1.

Pročitaj izvor i zaključi koji su bili izazovi obrane i napada na tvrđave.

Karlovačka zvijezda ima oblik pravilne šesterokrake zvijezde. Takav izgled utvrde nametao je način ratovanja u kojemu je topništvo predstavljalo glavnu snagu vojske. Uporaba baruta učinila je srednjovjekovne utvrde nemoćnima. Topovi su zbog svoga dometa i razornosti uvjetovali novi način obrane. Zemljani bedemi odbijali su topovske hitce, ali prava snaga zvjezdolikih utvrda bili su bastioni.

Bastioni u vrijeme renesanse postaju najbolje obrambeno oružje. Zbog načina na koji su bili koncipirani da svaki bastionom brani područje ispred onog susjednog, najveća koncentracija artiljerije bila je smještena upravo u njima.

Milić, Branko, Razvoj grada kroz stoljeća III – Novo doba

Izvor 2.

Što o prvim stanovnicima Karlovca doznajemo iz izvora 2.?

Ne znamo točno koliko je gradnja tvrđave mjeseca kolovoza uznapredovala, ali znamo sigurno da još nije bila zatvorena, tj. još nisu bili spojeni svi bedemi i bastioni, a već je izdana dozvola za gradnju prvih civilnih kuća unutar tvrđave: “Privilegium per aufpaung zwayer heuser in Carlstadt”. Tu prvu dozvolu su zatražili i dobili plemići Juraj Švarački i Bartol Juričić. Baš tom je zgodom, koliko smo do sada našli zabilježeno u dokumentima po prvi puta spomenuto i samo ime nove tvrđave: “Carlstadt”. . .

Kruhek, Milan, Karlovac – utvrde, granice i ljudi, Karlovac

Zadatak: Uz pomoć Google mapsa pronađi gdje se nalaze Palmanova i Nové Zámky. Provjeri je li danas vidljiv zvjezdasti oblik tih gradova.

Usporedi prijašnje ilustracije i komentiraj zašto se tijekom vremena izgled tvrđave mijenjao.

Utvrda Karlovac

Uvod

Habsburgovci, koji su 1527. godine dobili povjerenje hrvatskih plemića kako bi pomogli obrani, ipak nisu dovoljno pomagali. Osmanlije su dolinom Kupe prolazili u pljačkaške pohode prema slovenskim pokrajinama nanoseći tako ogromnu štetu plemićkim posjedima, gradovima i selima.

Početak gradnje Karlovca

Nakon odluke da se gradi obrambena utvrda, odabrano je mjesto ušća Korane u Kupu. Izgradnja je povjerena Marinu Gambonu, talijanskom inženjeru i graditelju. Prema dostupnim povijesnim izvorima, procjenjuje se da je na izgradnji karlovačke utvrde radilo oko 1000 kmetova iz okolnih vlastelinstava.

Prouči od kojih se dijelova sastoji Karlovačka zvijezda na najstarijemu planu utvrde iz 1579. g.

Zašto su graditelji utvrdu smjestili u močvarno područje kojim teku čak četiri rijeke?

Izvor 1.

Pročitaj izvor i zaključi koji su bili izazovi obrane i napada na tvrđave.

Karlovačka zvijezda ima oblik pravilne šesterokrake zvijezde. Takav izgled utvrde nametao je način ratovanja u kojemu je topništvo predstavljalo glavnu snagu vojske. Uporaba baruta učinila je srednjovjekovne utvrde nemoćnima. Topovi su zbog svoga dometa i razornosti uvjetovali novi način obrane. Zemljani bedemi odbijali su topovske hitce, ali prava snaga zvjezdolikih utvrda bili su bastioni.

Bastioni u vrijeme renesanse postaju najbolje obrambeno oružje. Zbog načina na koji su bili koncipirani da svaki bastionom brani područje ispred onog susjednog, najveća koncentracija artiljerije bila je smještena upravo u njima.

Milić, Branko, Razvoj grada kroz stoljeća III – Novo doba

Izvor 2.

Što o prvim stanovnicima Karlovca doznajemo iz izvora 2.?

Ne znamo točno koliko je gradnja tvrđave mjeseca kolovoza uznapredovala, ali znamo sigurno da još nije bila zatvorena, tj. još nisu bili spojeni svi bedemi i bastioni, a već je izdana dozvola za gradnju prvih civilnih kuća unutar tvrđave: “Privilegium per aufpaung zwayer heuser in Carlstadt”. Tu prvu dozvolu su zatražili i dobili plemići Juraj Švarački i Bartol Juričić. Baš tom je zgodom, koliko smo do sada našli zabilježeno u dokumentima po prvi puta spomenuto i samo ime nove tvrđave: “Carlstadt”. . .

Kruhek, Milan, Karlovac – utvrde, granice i ljudi, Karlovac

Zadatak: Uz pomoć Google mapsa pronađi gdje se nalaze Palmanova i Nové Zámky. Provjeri je li danas vidljiv zvjezdasti oblik tih gradova.

Usporedi prijašnje ilustracije i komentiraj zašto se tijekom vremena izgled tvrđave mijenjao.