Talijanska renesansa

Uvod

Renesansa je umjetnički stil nastao u Italiji odakle se proširio na ostatak Europe. Javlja se na prijelazu iz srednjega vijeka u rani novi vijek.

Prisjeti se koje vremensko razdoblje obuhvaća srednji vijek. Kojim događajem i kad započinje novi vijek?

Ponovno rađanje

Riječ renesansa potječe iz francuskoga jezika i označava ponovno rađanje. Taj se opis odnosi na ponovno rađanje antičke umjetnosti te uzore u grčkoj i rimskoj kulturi. Renesansa je jedno od najkreativnijih kulturno-povijesnih razdoblja, a njezin je utjecaj vidljiv u različitim sferama života: u slikarstvu, kiparstvu, graditeljstvu, književnosti, znanosti itd.

Predstavnici

Renesansni su se umjetnici bavili raznim djelatnostima – mnogi od njih istovremeno su bili i slikari i kipari, graditelji, znanstvenici, izumitelji itd. Takav svestrani umjetnik bio je i Leonardo da Vinci, umjetnik koji se smatra začetnikom renesanse u Italiji. Bio je jedan od najvećih umjetnika u povijesti uopće, a brojna njegova djela poznata su diljem svijeta. U nastavku prouči neka od tih djela.

Talijanska renesansa

Uvod

Renesansa je umjetnički stil nastao u Italiji odakle se proširio na ostatak Europe. Javlja se na prijelazu iz srednjega vijeka u rani novi vijek.

Prisjeti se koje vremensko razdoblje obuhvaća srednji vijek. Kojim događajem i kad započinje novi vijek?

Ponovno rađanje

Riječ renesansa potječe iz francuskoga jezika i označava ponovno rađanje. Taj se opis odnosi na ponovno rađanje antičke umjetnosti te uzore u grčkoj i rimskoj kulturi. Renesansa je jedno od najkreativnijih kulturno-povijesnih razdoblja, a njezin je utjecaj vidljiv u različitim sferama života: u slikarstvu, kiparstvu, graditeljstvu, književnosti, znanosti itd.

Usporedi fotografije. Lijeva prikazuje antičku građevinu, a desna renesansnu. Izdvoji barem dvije sličnosti u gradnji. Znaš li o kojim je građevinama riječ i gdje se nalaze?

Predstavnici

Renesansni su se umjetnici bavili raznim djelatnostima – mnogi od njih istovremeno su bili i slikari i kipari, graditelji, znanstvenici, izumitelji itd. Takav svestrani umjetnik bio je i Leonardo da Vinci, umjetnik koji se smatra začetnikom renesanse u Italiji. Bio je jedan od najvećih umjetnika u povijesti uopće, a brojna njegova djela poznata su diljem svijeta. U nastavku prouči neka od tih djela.

Leonardo da Vinci

Više o Leonardu da Vinciju istraži u zasebnoj jedinici.

Uz Leonarda da Vincija velik trag u talijanskoj renesansi ostavio je i Michelangelo Buonarotti, također svestrani umjetnik.

David.

Michelangelovo najpoznatije kiparsko djelo je prikaz biblijskog lika, kralja Davida. Poznaješ li biblijsku priču o Davidu i Golijatu?

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

Više o Michelangelovim djelima istraži u posebnoj jedinici.

Izvorište renesansne umjetnosti u Italiji bio je grad Firenca odakle se širio utjecaj i na druge talijanske gradove. Tamo se rodio i poznati graditelj i kipar Filippo Brunelleschi. Njegovo najpoznatije djelo je izgradnja kupole na firentinskoj katedrali. Visoka kupola najprepoznatljiviji je element renesansnih građevina.

Razmisli i zaključi! Na temelju umjetničkih djela koje si vidio/vidjela u ovoj jedinici pokušaj odgovoriti na pitanje: Dominiraju li u renesansnoj umjetnosti svjetovne ili crkvene teme?