Magellanovo putovanje

Uvod

Otkrića Cristofora Columba [Kristofa Kolumba] i Ameriga Vespuccia [Ameriga Vespučija] pokazala su da postoji jedan novi kontinent koji priječi put između Europe i Indije. Upravo zato su mnogi moreplovci počeli tragati za prolazom kroz taj kontinent – prolazom koji bi olakšao pristup tzv. otocima začina.

Ferdinand Magellan

Ferdinand Magellan [Ferdinand Mageljan] bio je portugalski pomorac i istraživač. Vjerovao je da drži adut u rukama u potrazi za novim putom do otoka začina. Posjedovao je tajnu kartu prema kojoj je već postojao prolaz u jednome tjesnacu skrivenom iza rta Santa Marija u Urugvaju. Kasnije se pokazalo da je karta netočna. Ohrabren ovim podatkom Magellan je od portugalskoga kralja zatražio  ali ovaj ga je odbio. Odustajanje nije dolazilo u obzir pa se Magellan obratio španjolskomu kralju Karlu V. za pomoć. Španjolski je kralj jedva dočekao preduhitriti svojega suparnika pa je odmah Magellanu pružio novčanu pomoć. Magellan 1519. godine isplovljava iz luke San Lukar s flotom od pet brodova i posadom od oko 270 moreplovaca na ono što će povijest zapamtiti kao prvo putovanje oko svijeta. Dva su broda bila opskrbna, odnosno na njima se nalazila hrana za putovanje. Među kraljevim ljudima na glavnome brodu nalazio se Antonio Pigafeta. On je kasnije sve zgode i nezgode toga putovanja opisao u svojemu poznatom izvještaju s prvoga putovanja oko svijeta.

Magellan se na svojemu putovanju susretao s mnogobrojnim poteškoćama – od nedostatka hrane, vremenskih poteškoća pa sve do pobuna dijelova posade. Tako su do Tihoga oceana došla samo tri broda. Putovanje i razne poteškoće opisao je Antonio Pigafeta, jedan od Magellanovih pomoraca. Pročitaj povijesni izvor i odgovori na pitanja:

Dvopek koji jedemo nije dvopek već prašina pomiješana crvima. Bili smo prisiljeni žvakati kožu kojom je pribor bio pričvršćen za palubu. Da bismo zavarali glad jeli smo strugotinu, a za jednog štakora plaćalo se pola dukata. Tako smo plovili 96 dana po oceanu. Od kopna nije bilo ni traga ni glasa. Konačno smo, 6. ožujka 1521., ugledali otočje.

Magellan se iskrcao na otok Guam. Tamo se sastao s vođom domorodaca koji se preobratio na kršćanstvo. Vođa domorodaca nagovorio je Portugalca i njegovu ekspediciju da mu pomognu u osvajanju otoka Mactana koji je bio pod vladavinom neprijateljskoga plemena. U borbi, koja se dogodila 1521. godine, Magellan je pogođen otrovnom strelicom, a njegova posada prepustila ga je sudbini i povukla se na brodove. Magellan je umro, a preživjeli članovi posade su se, u brodovima nakrcanim začinima, odlučili vratiti kući, ali svaki svojim putom.

Jedan je, posve neuspješno, krenuo istim putom natrag preko Pacifika i nestao, no drugi brod, Vittoria, zaplovio je preko Indijskoga oceana prema Rtu dobre nade te uspješno oplovio Afriku da bi se 6. rujna 1522. godine vratio u španjolsku luku Sanlúcar de Barrameda sa samo 17 mornara.

Usporedi broj mornara koji su krenuli na put s brojem koji se vratio. Misliš li da su svi poginuli ili nestali putem? Pomoću interneta ili knjižnice istraži što se dogodilo s ostalim mornarima.

Magellanovo putovanje

Uvod

Otkrića Cristofora Columba [Kristofa Kolumba] i Ameriga Vespuccia [Ameriga Vespučija] pokazala su da postoji jedan novi kontinent koji priječi put između Europe i Indije. Upravo zato su mnogi moreplovci počeli tragati za prolazom kroz taj kontinent – prolazom koji bi olakšao pristup tzv. otocima začina.

Ferdinand Magellan

Ferdinand Magellan [Ferdinand Mageljan] bio je portugalski pomorac i istraživač. Vjerovao je da drži adut u rukama u potrazi za novim putom do otoka začina. Posjedovao je tajnu kartu prema kojoj je već postojao prolaz u jednome tjesnacu skrivenom iza rta Santa Marija u Urugvaju. Kasnije se pokazalo da je karta netočna. Ohrabren ovim podatkom Magellan je od portugalskoga kralja zatražio  ali ovaj ga je odbio. Odustajanje nije dolazilo u obzir pa se Magellan obratio španjolskomu kralju Karlu V. za pomoć. Španjolski je kralj jedva dočekao preduhitriti svojega suparnika pa je odmah Magellanu pružio novčanu pomoć. Magellan 1519. godine isplovljava iz luke San Lukar s flotom od pet brodova i posadom od oko 270 moreplovaca na ono što će povijest zapamtiti kao prvo putovanje oko svijeta. Dva su broda bila opskrbna, odnosno na njima se nalazila hrana za putovanje. Među kraljevim ljudima na glavnome brodu nalazio se Antonio Pigafeta. On je kasnije sve zgode i nezgode toga putovanja opisao u svojemu poznatom izvještaju s prvoga putovanja oko svijeta.

Magellan se na svojemu putovanju susretao s mnogobrojnim poteškoćama – od nedostatka hrane, vremenskih poteškoća pa sve do pobuna dijelova posade. Tako su do Tihoga oceana došla samo tri broda. Putovanje i razne poteškoće opisao je Antonio Pigafeta, jedan od Magellanovih pomoraca. Pročitaj povijesni izvor i odgovori na pitanja:

Dvopek koji jedemo nije dvopek već prašina pomiješana crvima. Bili smo prisiljeni žvakati kožu kojom je pribor bio pričvršćen za palubu. Da bismo zavarali glad jeli smo strugotinu, a za jednog štakora plaćalo se pola dukata. Tako smo plovili 96 dana po oceanu. Od kopna nije bilo ni traga ni glasa. Konačno smo, 6. ožujka 1521., ugledali otočje.

Magellan se iskrcao na otok Guam. Tamo se sastao s vođom domorodaca koji se preobratio na kršćanstvo. Vođa domorodaca nagovorio je Portugalca i njegovu ekspediciju da mu pomognu u osvajanju otoka Mactana koji je bio pod vladavinom neprijateljskoga plemena. U borbi, koja se dogodila 1521. godine, Magellan je pogođen otrovnom strelicom, a njegova posada prepustila ga je sudbini i povukla se na brodove. Magellan je umro, a preživjeli članovi posade su se, u brodovima nakrcanim začinima, odlučili vratiti kući, ali svaki svojim putom.

Jedan je, posve neuspješno, krenuo istim putom natrag preko Pacifika i nestao, no drugi brod, Vittoria, zaplovio je preko Indijskoga oceana prema Rtu dobre nade te uspješno oplovio Afriku da bi se 6. rujna 1522. godine vratio u španjolsku luku Sanlúcar de Barrameda sa samo 17 mornara.

Usporedi broj mornara koji su krenuli na put s brojem koji se vratio. Misliš li da su svi poginuli ili nestali putem? Pomoću interneta ili knjižnice istraži što se dogodilo s ostalim mornarima.