Vremeplov 6

digitalni obrazovni sadržaj za šesti razred osnovne škole za predmet povijest
 • Tatjana Bednjanec
 • Marija Buhin Huzanić
 • Antonija Capan
 • Tamara Cikuša
 • Srđan Crnjak
 • Anita Gambiraža Knez
 • Miljenko Hajdarović
 • Alenka Kovačević
 • Branko Križan
 • Manuela Kujundžić
 • Šime Labor
 • Višnja Matotek
 • Antonija Rosandić
 • Anita Škvorc Branda
 • Domagoj Švigir
 • Marija Ujlaki
 • Jasenka Vidić
 • Katarina Lipovac
 • Mirna Kovačić
 1. Doba velikih migracija i ranosrednjovjekovna Europa

  Tijekom burnoga tisućljeća koje nazivamo srednji vijek brojni su gradovi, države i religije nastajali, ali i nestajali. Razvilo se društvo zasnovano na vazalskim odnosima i takav se sustav ponegdje održao do današnjih dana. U ovomu ćemo modulu pomoću videoisječaka, animacija, 3D modela, kvizova i brojnih povijesnih izvora istražiti srednjovjekovne svjetove.

 2. Od velesila do njihova pada

  U uvome modulu uz različite vrste povijesnih izvora, animacija i drugih zanimljivosti istraži Franke, Bizantince i Arape.

 3. Srednjovjekovno društvo

  Istraži kakvi su bili odnosi feudalaca, vitezova, kmetova i drugih dijelova srednjovjekovnoga društva.

 4. Gospodarstvo u srednjemu vijeku

  Kako se u srednjem vijeku uzgajala hrana? Tko je radio na polju i koje su životinje uzgaja? To je samo dio pitanja na koja odgovore možeš potražiti u ovoj temi.

 5. Hrvatska država u srednjemu i ranome novom vijeku

  Hrvati su po dolasku na ove prostore osnovali državu koja je postepeno rasla i razvila se u veliku kraljevinu pod upravom narodne dinastije. U ovom modulu istražujemo u kakvim se okolnostima razvijala hrvatska srednjovjekovna država i koji su izazovi pritom pratili naše pretke.

 6. Društvo na hrvatskome prostoru u srednjem vijeku

  U ovoj temi istraži kakve su bile prve društve zajednice Hrvata po doseljenju na prostore današnje Hrvatske.

 7. Utjecaj religije na europsko društvo

  Istraži ulogu religijskih zajednica u srednjovjekovnome i ranonovovjekovnome društvu.

 8. Doprinosi Židova i Arapa razvoju Europe

  Istraži međusobni utjecaj i prožimanje kulture kršćana, muslimana i židova.

 9. Utjecaj križarskih ratova na europska i hrvatska društva

  Istraži što su križarski ratovi i kako su utjecali na srednjovjekovni hrvatskih prostor.

 10. Razvoj europskoga gospodarstva

  Istraži promjene u Europi tijekom razvijenoga srednjeg vijeka. Doznaj više o cehovima, sajmovima i kako je bilo živjeti u srednjovjekovnim gradovima.

 11. Tehnološki napredak u srednjemu i ranome novom vijeku

  Što je sve prethodilo hrabrom putovanju preko Atlantika u potrazi za novim putovima do Indije? Koja su se shvaćanja ljudi morala promijeniti? Što se moralo izumiti ili usavršiti? Ovo je samo dio pitanja na koja ćemo odgovoriti u ovom modulu istražujući povijesne izvore, videoisječke, povijesne karte, interaktivne modele i druge materijale.

 12. Uspon Osmanskoga Carstva

  Istraži tko su janjičari, spahije, sultan, raja i drugi stanovnici Osmanskoga Carstva.

 13. Učinak osmanskoga širenja na europske i hrvatske prostore

  Hrvatski su ljudi i krajevi u novo povijesno razdoblje ušli sa starim problemima – strani vladari i stalna ratna opasnost. Kakav je bio život pod stranim utjecajima, otkrivamo u ovom modulu.

 14. Civilizacije pretkolumbovske Amerike

  Istraži kako su prije dolaska Europljana živjeli Inke, Maje i Asteci.

 15. Gospodarske posljedice velikih geografskih otkrića

  Odakle nam čips i kokice? Što smo, mi Europljani, donijeli iz Amerika i što smo prenjeli u Ameriku?

 16. Europske monarhije u ranome novom vijeku

  Istraži koje su bile sličnosti i razlike u vladavini Francuskom i Engleskom u 16. i 17. stoljeću.

 17. Umjetnost od predromanike do baroka

  Uz brojne primjere istraži razvoj umjetničkih stilova od ranoga srednjega do novoga vijeka.

 18. Dubrovačka Republika

  Istraži malu Dubrovačku Republiku koja je tijekom povijesti bila pravi pomorski i trgovački div.