Što se jelo na dvoru obitelji Zrinski?

Uvod

Hrvatski ban i pjesnik Nikola Zrinski (1620.‒ 1664.) čuvao je na svome dvoru u Čakovcu veliku zbirku knjiga. Ta njegova osobna knjižnica ostala je sačuvana do danas pod nazivom Zriniana i čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U toj zbirci knjiga postoji i više knjiga recepata s dvora Nikole Zrinskoga u kojima su ilustracije pribora za jelo te opisi načina pripremanja hrane. Knjige recepata odličan su povijesni izvor za istraživanje kulture blagovanja početkom novoga vijeka.

Nabava hrane

Sirovine za pripremu jela većinom su se nabavljale na vlastitome vlastelinstvu (feudalnome posjedu). Uzgajala se stoka (goveda, svinje, ovce) i perad (kokoši, pure, guske, patke), a divljač se osiguravala lovom. Riba se nabavljala iz potoka ili rijeka Mure i Drave te iz ribnjaka na posjedu. U vrtovima se uzgajalo voće i povrće, cvijeće i začinsko bilje. Na oranicama su se sadile žitarice, a na povišenim dijelovima posjeda vinogradi. S obzirom na to da su se posjedi Zrinskih protezali od Jadranskoga mora na jugu do rijeke Mure na sjeveru, nije bio nikakav problem dopremiti morsku ribu ili maslinovo ulje na dvor u Čakovec.

Upotreba začina s Istoka oduvijek je smatrana pokazateljem nečijega bogatstva. Ni obitelj Zrinski nije iznimka. U većini recepata spominju se i skupocjeni začini koji se dopremaju iz Azije, a hrvatsko ih plemstvo nabavlja u većim europski gradovima u susjedstvu (Venecija, Beč). To su: papar (biber), muškatni oraščić, đumbir, cimet i klinčić. Često se začini poklanjaju ili razmjenjuju među prijateljima i rođacima. Na svojim posjedima Zrinski su sadili začine i začinsko bilje.

Recepti

Očisti rižu i stavi s peršinovim korijenom, i nakon što se na dobrom ugljenu skuhao, dodaj ribu i tako skuhaj ribu u njoj, cijeli biber stavi, maslinovo ulje i ako želiš muškatni oraščić, biber, đumbir, posluži na kriški kruha.

Riba s rižom

Koje je dobro u liječenju plućnih bolesnika. Zelene žabe mogu se naći u ribnjacima, koje su dobro jelo, a ona velika i crna žaba je otrovna. Njih, kao i zeca, prereži napola, zadnji dio odreži od prvoga i skini joj kožicu., ubaci u hladnu vodicu i drži jedno vrijeme, a nakon što ih obrišeš s bijelom krpom, posipaj dobrim octom i soli i uvaljaj u brašno kao ribu i pohaj.

Kuhanje zelene žabe

Što se jelo na dvoru obitelji Zrinski?

Uvod

Hrvatski ban i pjesnik Nikola Zrinski (1620.‒ 1664.) čuvao je na svome dvoru u Čakovcu veliku zbirku knjiga. Ta njegova osobna knjižnica ostala je sačuvana do danas pod nazivom Zriniana i čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U toj zbirci knjiga postoji i više knjiga recepata s dvora Nikole Zrinskoga u kojima su ilustracije pribora za jelo te opisi načina pripremanja hrane. Knjige recepata odličan su povijesni izvor za istraživanje kulture blagovanja početkom novoga vijeka.

Nabava hrane

Sirovine za pripremu jela većinom su se nabavljale na vlastitome vlastelinstvu (feudalnome posjedu). Uzgajala se stoka (goveda, svinje, ovce) i perad (kokoši, pure, guske, patke), a divljač se osiguravala lovom. Riba se nabavljala iz potoka ili rijeka Mure i Drave te iz ribnjaka na posjedu. U vrtovima se uzgajalo voće i povrće, cvijeće i začinsko bilje. Na oranicama su se sadile žitarice, a na povišenim dijelovima posjeda vinogradi. S obzirom na to da su se posjedi Zrinskih protezali od Jadranskoga mora na jugu do rijeke Mure na sjeveru, nije bio nikakav problem dopremiti morsku ribu ili maslinovo ulje na dvor u Čakovec.

Upotreba začina s Istoka oduvijek je smatrana pokazateljem nečijega bogatstva. Ni obitelj Zrinski nije iznimka. U većini recepata spominju se i skupocjeni začini koji se dopremaju iz Azije, a hrvatsko ih plemstvo nabavlja u većim europski gradovima u susjedstvu (Venecija, Beč). To su: papar (biber), muškatni oraščić, đumbir, cimet i klinčić. Često se začini poklanjaju ili razmjenjuju među prijateljima i rođacima. Na svojim posjedima Zrinski su sadili začine i začinsko bilje.

Recepti

Očisti rižu i stavi s peršinovim korijenom, i nakon što se na dobrom ugljenu skuhao, dodaj ribu i tako skuhaj ribu u njoj, cijeli biber stavi, maslinovo ulje i ako želiš muškatni oraščić, biber, đumbir, posluži na kriški kruha.

Riba s rižom

Koje je dobro u liječenju plućnih bolesnika. Zelene žabe mogu se naći u ribnjacima, koje su dobro jelo, a ona velika i crna žaba je otrovna. Njih, kao i zeca, prereži napola, zadnji dio odreži od prvoga i skini joj kožicu., ubaci u hladnu vodicu i drži jedno vrijeme, a nakon što ih obrišeš s bijelom krpom, posipaj dobrim octom i soli i uvaljaj u brašno kao ribu i pohaj.

Kuhanje zelene žabe