Međukulturalne teme – strani jezici

  1. Međukulturalni projektni paket stranih jezika

    Kultura i jezik međusobno su toliko isprepleteni i nerazdvojivi da je nemoguće uz gramatiku, vokabular i ostale jezične strukture u nastavu stranih jezika ne uklopiti i razne kulturalne teme ciljanog jezika. One u nastavi potiču razvoj međukulturne komunikacije i kompetencije. Učenici uče prepoznavati i uvažavati druge kulture i društvene norme, razvijaju kulturnu svjesnost te sagledavaju vlastitu kulturu u usporedbi sa stranom. Širenje svojih horizonata  i općeg znanja o drugim kulturama jedno je od najzanimljivijih i najzabavnijih aspekata učenja bilo kojeg stranog jezika. Zabavite se s nama!