Vrednovanje

materijali za nastavnike i učitelje
  • Tanja Španjić
  • Renato Ristić
  1. Vrednovanje

      Vrednovanje procesa i ishoda učenja obuhvaća postupke prikupljanja i analiziranja informacija te donošenja profesionalnih procjena o učeničkome učenju i rezultatima učenja. Razlikuju se dvije vrste vrednovanja: formativno i sumativno, tri pristupa vrednovanju: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenoga iz čega proizlaze i različiti oblici vrednovanja. Ova cjelina sadrži praktične primjere i prijedloge obrazaca za različite vrste i pristupe vrednovanju što nastavniku može biti pomoć u radu.