Razumijem medijsku poruku

Tko su likovi u filmu Poštujte naše znakove?

Kakvi su likovi u pogledanom filmu?

Jesi li već negdje vidjela/vidio animirani film Poštujte naše znakove?

Što misliš zašto se film Poštujte naše znakove prikazuje na televiziji?

Razumijem medijsku poruku

Pogledaj film.

Tko su likovi u filmu Poštujte naše znakove?

Likovi su dječak, djevojčica te likovi Hlapića i prijatelja iz crtanog filma.

Kakvi su likovi u pogledanom filmu?

Djevojčica i dječak su stvarni likovi, a Hlapić i prijatelji su animirani likovi.

Jesi li već negdje vidjela/vidio animirani film Poštujte naše znakove?

Animirani film Poštujte naše znakove prikazuje se na televiziji.

Što misliš zašto se film Poštujte naše znakove prikazuje na televiziji?

Zato da bi se vozače i pješake upozorilo na oprez u prometu. Animirani spot Poštujte naše znakove! prikazan na televiziji služi kao kratki animirani film koji reklamira sigurnost u prometu.

Kakvi mogu biti likovi u filmu?

Znaš li što je konvencija o pravima djeteta?

Sva djeca od rođenja imaju prava i slobode koje pripadaju svim ljudskim bićima.
Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument kojim se priznaju dječja prava.
Tim je dokumentom svijet dao obećanje da će ustrajati na tome da svoj djeci na svijetu osigura jednaka prava.
Organizacija koja brine o dječjim pravima zove se UNICEF.
Poznaješ li ti svoja prava? Znaš li da iz dječjih prava nastaju i dječje obveze?

Više o UNICEF-u i Konvenciji o pravima djeteta možeš doznati na stranici www.unicef.hr.

Pogledaj fotografije i prepoznaj poruke koje šalju.

Kakve nam poruke šalju reklame?