Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Maja Križman Roškar
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice
Alenka Boras Mandić, Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lana Lončar, Lidija Prpić, Miroslava Vekić, Radmila Pešut, Saša Veronek Germadnik, Maja Križman Roškar
Autori digitalnih obrazovnih sadržaja Animirani likovi, Vrste medija i medijska poruka, Radio i radijske emisije za djecu:
doc. dr. sc. Lana Ciboci
izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj
prof. dr. sc. Danijel Labaš
Recenzenti tiskanog izdanja matematika
prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, mr. Tomislava Vidić
Recenzenti tiskanog izdanja početnica
Diana Greblički-Miculinić, prof., Lana Banovec Čović, mag. prim. educ.
Recenzenti tiskanog izdanja priroda
dr. sc. Mirjana Boras, Branka Hasan
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja
Ivana Čoh
Izrada animacija
Project 6 studio
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Tanja Skiba, prof.
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Melanija Marjanović
Ilustratori
Mirela Ivanković Bielen, Hrvoje Bielen, Stevan Šinik (Stiv Cinik), Tea Šinik
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Danijel Savičić, Anđela Madžar
Video
Getty Images
Shutterstock
Twig
Tigtag Junior
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Getty Images
3d panorame
360 cities
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

 

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.