Zbrajanje brojeva

Zimska matematika

Je li matematika zimska radost? Može biti!

Na snijegu se, osim grudama, i brojevima možemo igrati!

Pogledaj!

Zbrajamo do 5

Radite u paru. Zadajte jedni drugima 3 jednakosti koje ćete zapisati i riješiti u bilježnicu. Zadajte si zbrajanje brojeva do 5.

Pokrenite se!

Smisli vježbu! Napravi vježbu jednom, dvaput ili triput, a razred neka je ponovi dodajući uvijek dva ponavljanja više. Napravite nekoliko vježbi, a učenici koji zadaju vježbu mogu se izmjenjivati.

Šarene lopte

Pribroji lopte tako da ih u svakome stupcu bude ukupno 5.
Koliko ćeš pribrojiti stupcu s 2 lopte?
Koliko do 5 nedostaje u stupcu gdje vidiš 1 loptu?
Kojem stupcu nedostaje najmanje do 5?

Zbrajanje brojeva

Zimska matematika

Je li matematika zimska radost? Može biti!

Na snijegu se, osim grudama, i brojevima možemo igrati!

Pogledaj!

Ponovimo

Kako se zove računska radnja u kojoj brojeve dodajemo i uvećavamo?
Kojim se znakom koristimo u zbrajanju?

Zbrajamo do 5

Radite u paru. Zadajte jedni drugima 3 jednakosti koje ćete zapisati i riješiti u bilježnicu. Zadajte si zbrajanje brojeva do 5.

Pokrenite se

Smisli vježbu! Napravi vježbu jednom, dvaput ili triput, a razred neka je ponovi dodajući uvijek dva ponavljanja više. Napravite nekoliko vježbi, a učenici koji zadaju vježbu mogu se izmjenjivati.

Brojevi i slova

Zbroji 1 i 4. Broji od 1 do 4. U koliko se slova razlikuju riječi zbroji i broji? Može li jedno slovo promijeniti značenje riječi? Sjeti se još riječi koje ne znače isto, a razlikuju se samo u jednom slovu.

Šarene lopte

Pribroji lopte tako da ih u svakome stupcu bude ukupno 5.

Koliko ćeš pribrojiti stupcu s 2 lopte?
Koliko do 5 nedostaje u stupcu gdje vidiš 1 loptu?
Kojem stupcu nedostaje najmanje do 5?