Brojevi od 11 do 20

Brojanje ovaca

Prebroji ovce koje danonoćno preskaču ogradu.

Koje dijelove dana vidiš u videozapisu?

Broji do 20. Broji od 20 unatrag. Broji unaprijed, pa unatrag po 2. Broji po 1 od 13 do 17. Broji po 2 od 10 do 18. Broji unatrag od 13 do 7.

Izbroji pa oboji

S lijeva prema desno, oboji onoliko kvadratića koliko je označeno na početku reda.

Zbrka među brojevima

Pročitaj brojeve i posloži ih redom od najmanjeg do najvećeg.

Vrijeme je za kviz

Pažljivo čitaj zadatke, riješi ih i skupi što više zvjezdica. Sretno!

Brojevi od 11 do 20

Broji od 1 do 10. Znaš li koji broj nastavlja taj niz?

Brojanje ovaca

Prebroji ovce koje danonoćno preskaču ogradu.

Koje dijelove dana vidiš u videozapisu?

Broji do 20. Broji od 20 unatrag. Broji unaprijed, pa unatrag po 2. Broji po 1 od 13 do 17. Broji po 2 od 10 do 18. Broji unatrag od 13 do 7.

Dovrši brojevnu crtu

Brojevna crta nema kraja. I nakon broja 10 redom se nastavljaju brojevi. Pravilno posloži brojeve na brojevnu crtu.

U bilježnicu napiši redom brojeve od 10 do 20. Pazi da svaka znamenka bude upisana u svoj pravokutnik.

Izbroji pa oboji

S lijeva na desno, oboji onoliko kvadratića koliko je označeno na početku reda.

Koliko je dječaka u tvom razredu? Koliko je djevojčica? Usporedi ta dva broja. Kojih je više? Račun zapiši u bilježnicu. Izaberite u razredu tri dječaka i tri djevojčice – neka svatko od njih kaže dva broja od 0 do 20, a vi ih svi zapišite u bilježnicu i usporedite.

Zbrka među brojevima

Pročitaj brojeve i posloži ih redom od najmanjeg do najvećeg.

Jedan ne pripada

Pročitaj, uoči što ne pripada i zbaci uljeza.

Nacrtaj policu u trgovini sportske opreme. Na polici neka se prodaje 12 nogometnih lopti, 18 teniskih loptica, 6 teniskih reketa, 5 pari klizaljki, 19 palica za bejzbol.

Novac

Pogledaj sliku u svojoj bilježnici. Zamisli da jedna nogometna lopta košta 8 eura, kutija teniskih loptica 4 eura, teniski reket 10 eura, par klizaljki 15 eura, a jedna palica za bejzbol 20 eura. Što možeš kupiti ako imaš 20 eura?

Vrijeme je za kviz

Pažljivo čitaj zadatke, riješi ih i skupi što više zvjezdica. Sretno!