Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi

Vožnja dizalom

Možemo li ovim dizalom doći na deseti kat?

Koliko katova ima zgrada iz videozapisa? Kako bi izgledao zaslon kada bi zgrada imala 20 katova? Opiši.

Sve brojeve pišemo znamenkama. Znamenaka ima samo 10. To su: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Jednoznamenkasti brojevi imaju jednu znamenku. Dvoznamenkasti brojevi imaju dvije znamenke. Učili smo brojeve: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Jesu li to svi dvoznamenkasti brojevi?

Jedna ili dvije znamenke

Brojeve koji imaju jednu znamenku oboji zeleno, a one koji imaju dvije znamenke oboji ljubičasto.

Jedan je višak

Pročitaj nizove brojeva. U svakom se ugurao broj koji mu ne pripada. Pronađi ga i klikni na njega.

Vrijeme je za kviz

Pažljivo pročitaj zadatke i riješi ih. Ne zaboravi skupiti što više zvjezdica.

Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi

Bilježnica iz matematike te moli:
Nemoj me zaboravljati po školi,
Nemoj mi listove trgati, to boli,
Nemoj da zadatci budu polugoli.
Radije znamenkama dozvoli
Neka stvore brojke
Pa kad učiteljica bude u kontroli,
Neka vidi:
Matematika se uči, vježba i voli!

Vožnja dizalom

Možemo li ovim dizalom doći na deseti kat?

Koliko katova ima zgrada iz videozapisa? Kako bi izgledao zaslon kada bi zgrada imala 20 katova? Opiši.

Sve brojeve pišemo znamenkama. Znamenaka ima samo 10. To su: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Jednoznamenkasti brojevi imaju jednu znamenku. Dvoznamenkasti brojevi imaju dvije znamenke. Učili smo brojeve: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Jesu li to svi dvoznamenkasti brojevi?

Jedna ili dvije znamenke

Brojeve koji imaju jednu znamenku oboji zeleno, a one koji imaju dvije znamenke oboji ljubičasto.

Koliko godina imaju učenici koji kreću u osnovnu školu? Saznaj koliko godina uglavnom imaju učenici koji završavaju osnovnu školu. Po čemu se razlikuje broj godina na početku i na kraju osnovne škole?

Jedan je višak

Pročitaj nizove brojeva. U svaki se ugurao broj koji mu ne pripada. Pronađi ga i klikni na njega.

Koliko ima jednoznamenkastih brojeva? Nabroji ih. Koji je najmanji, a koji najveći jednoznamenkasti broj? Koji je najmanji dvoznamenkasti broj?

Zamišljeni nizovi

Pročitaj kako su se brojevima igrali Nina i Tino. Otkrij zamišljene brojeve.

U bilježnicu napiši sve dvoznamenkaste brojeve koje možeš stvoriti od znamenaka 1, 2 i 0. Koji broj ima istu znamenku na mjestu jedinice i desetice?

Vrijeme je za kviz

Pažljivo pročitaj zadatke i riješi ih. Ne zaboravi skupiti što više zvjezdica.

Napiši dvoznamenkaste brojeve do 20 čiji je zbroj znamenaka 2, 3, 5, 7 i 8. Zatim ih poredaj od najvećeg do najmanjeg.