Zbrajanje
(10 + 4)

Važi do ravnoteže

Vaga treba biti u ravnoteži. Što ćeš učiniti?

Spoji parove

S obje strane jednakosti treba biti isti broj. Izračunaj, pronađi i spoji parove tako da dobiješ točnu jednakost.

Matematika u slici

Složi sliku pa broju 10 pribroji broj voćaka sa slike.

Matematika u trgovini

Što možeš kupiti određenom svotom novca? Poveži.

Zbrajanje (10 + 4)

Rezultat se penje iznad broja 10. Pribrojnici će biti kombinacija jednog jednoznamenkastog i najmanjeg dvoznamenkastog broja. Tako će rezultat uvijek biti dvoznamenkasti broj.

Važi do ravnoteže

Vaga treba biti u ravnoteži. Što ćeš učiniti?

Spoji parove

S obje strane jednakosti treba biti isti broj. Izračunaj, pronađi i spoji parove tako da dobiješ točnu jednakost.

Prouči: 3 + 10 = 13

Kada zbrajamo jednoznamenkasti broj s brojem deset, rezultat nalikuje prvom pribrojniku – razlika je samo u broju desetica. Naravno, jer ga i uvećavamo za deseticu!

Upiši točan odgovor

Koji je broj za 10 veći od broja 5?
Koji je broj za 10 veći od broja 9?
Koliki je zbroj ako broju 2 dodaš broj 10?

Zadatke zapiši u bilježnicu.

Matematika u slici

Složi sliku pa broju 10 pribroji broj voćaka sa slike.

Pribroji i oduzmi

Brojeve u trokutima pribroji broju 10. Brojeve u kvadratima oduzmi od broja 10.

Matematika u trgovini

Što možeš kupiti određenom svotom novca? Poveži.