Žičana glazbala

Zvuk glazbala

Pogledaj videozapis. Nabroji različite načine kojima glazbala stvaraju zvuk.

Pogledaj fotografije glazbala. Odredi na koji način nastaje zvuk pojedinoga glazbala. 
Odvuci sliku glazbala u polje koje opisuje način stvaranja zvuka.

Za znatiželjne

Istraži početke glazbe. Kada su i kako ljudi počeli svirati i pjevati?

Pogledaj sljedeća tri videozapisa. Pažljivo poslušaj glazbu i odgovori na pitanja.

Melodija.

Što je različito?

Glazbala.

Možeš li prepoznati glazbalo samo prema zvuku? Kako?

Svako glazbalo ima posebnu boju tona po kojemu je prepoznatljivo i različito od ostalih. Pojedina glazbala mogu zvučati slično zbog načina na koji se kod njih dobiva ton. Upravo prema načinu dobivanja tona, glazbala dijelimo na ona kod kojih zvuk nastaje titranjem žice, u koje se puše, po kojima se udara, grebe ili koja se tresu.

Unutar svake skupine glazbala postoje različiti načini dobivanja tona.

Usporedi dva žičana glazbala prema načinu kojim se kod njih dobiva ton.

Na oba se glazbala ton dobiva titranjem žice. Je li način sviranja po žici isti?

Nije. Gitara se svira trzanjem, a violončelo se svira gudalom.

Upravo zato razlikujemo dvije skupine žičanih glazbala: trzaća i gudaća.

Žičana glazbala diljem svijeta

Postoji mnogo žičanih glazbala u tradicijskim glazbama svijeta. Pogledaj neka od njih.

Razvrstaj tradicijska glazbala svijeta na trzaća i gudaća prema zvuku. Istraži podneblje i zemlju kojoj kao dio tradicije pripadaju.

Iako zvukovi žica diljem svijeta proizvode različitu glazbu, način dobivanja tona kod svih je žičanih glazbala jednak.

Pogledaj videozapis. Obrati pozornost što se događa sa žicom kad je svirač trzne.

Kad se žica aktivira (potezom gudala ili trzanjem žice), ona započinje svoje gibanje (titranje) i pritom nastaje ton. Broj tih titraja u jednoj sekundi naziva se frekvencija.

Promotri odnos visine tona i frekvencije u Chrome music labu.

Povuci čovječuljka prema gore ili dolje. Gledaj frekvenciju na dnu ekrana i slušaj ton.

Dakle, visina tona ovisi o frekvenciji, odnosno o broju titraja.

O čemu još ovisi visina tona? Otvori drugi dio Chrome music laba i pokušaj zatitrati različite dužine žica.

Dakle, visina tona ovisi i o dužini žice.

Razmisli: O čemu još može ovisiti visina tona? Kako se ton na žici može povisiti ili sniziti?

Žice Hrvatske

U Hrvatskoj tradicijskoj glazbi također postoje žičana glazbala. U poglavlju Glazba u prostoru možeš detaljno upoznati mnoga od njih.

Razvrstaj tradicijska žičana glazbala Hrvatske na gudaća i trzaća.

Kako se ta glazbala zovu? Poveži sliku glazbala s njegovim nazivom.

Prepoznaj njihov zvuk. Poveži naziv glazbala s njegovim zvukom.

Trzaća glazbala

Harfa

Koliko žica stvara čarobni zvuk harfe i kako harfisti/ce njima prstima prebiru?

Lutnja

Prouči glazbalo neobična izgleda i toploga tona koje je privlačilo skladatelje prošlosti, ali i sadašnjosti u svim vrstama glazbe

Mandolina

Je li mandolina više nalik tamburi ili lutnji? Zvukom ili izgledom? Zašto se zove mandolina i od kuda potječe? Saznaj kako zvuči omiljeno tradicijsko glazbalo Dalmacije i u klasičnoj glazbi.

Gitara

Klasična, akustična ili električna – koja je razlika? Kako odsvirati akorde na gitari? Istraži u ovome poglavlju.

Gudaća glazbala

Violina

Što je gudalo i čemu služi? Može li se violina svirati prstima? Prouči načine sviranja i razlike u zvuku ovoga najpoznatijeg gudaćeg glazbala.

Viola

Violina ili viola. Koja je razlika? Kako zvuči starija sestra popularnije violine saznaj u ovome poglavlju.

Violončelo

Ima li violončelo isti broj žica kao njegove manje srodnice? Svira li se violončelo stojeći ili sjedeći? Otkrij zvukovni svijet violončela.

Kontrabas

Koliko je ustvari kontrabas velik i zašto zvuči tako duboko? U kojim je sve vrstama glazbe popularan? Sviraju li kontrabasisti više pizzicato ili arco?