Violončelo

Promotri izgled violončela.

Po čemu se violončelo razlikuje od violine i viole?

Ima nožicu i veće je.

A po čemu je violončelo slično violini i violi?

Ima četiri žice, isti oblik i dijelove.

Pogledaj videozapis. Opiši način na koji violončelist drži svoje glazbalo.

Kako violončelistica svirajući rabi desnu ruku, a kako lijevu?

Opiši zvuk violončela. Pogledaj videozapise. Usporedi zvuk violončela s violom, violinom i kontrabasom.

Za znatiželjne

Postoje razne vrste ključeva. Služe kako bi se zapisale jako duboke i jako visoke note.

Pogledaj kako bi izgledao zapis dubokih nota u violinskom ključu.

Kada bi ih ovako zapisivali svirači bi ih jako teško čitali. Međutim, ako ih zapišemo u nekom drugom ključu note ne trebaju pomoćne crte i lakše ih je čitati.

Pogledaj videozapis. Odgovori na pitanja.

Kojom tehnikom svira violončelist koji donosi glavnu melodiju, a kojom onaj koji svira pratnju?

Glavnu melodiju svira arco a pratnju pizzicato.

U refrenu pjesme violončelo koje svira pratnju mijenja tehniku sviranja. Prisjeti se kako se ta tehnika zove.

Spiccato

Naziv violončelo dolazi od talijanske riječi violoncello, što znači mali violone. Violone ili velika viola bilo je najveće glazbalo iz porodice viole da gamba ili viole da braccio, koje su izašle iz uporabe krajem 17. stoljeća.

Pretke violončela možemo tražiti još u 9. stoljeću: u liri koja se svirala u Bizantskome Carstvu i u rebabu koji se svirao u zemljama islamske kulture.

U Europi mu je predak glazbalo zvano viola da gamba. Prvo violončelo današnjega oblika izradio je Stradivari u 18. stoljeću.

Više o povijesti i razvoju toga glazbala te tehnikama sviranja saznaj OVDJE.

Violončelo je ne samo slušatelje već i skladatelje oduvijek očaravalo svojom bogatom i toplom tonskom bojom, stoga ne čudi što su mu često namijenili vodeću melodiju u mnogim orkestralnim djelima.

Poslušaj sljedeći videozapis. Odgovori na sljedeća pitanja.

Koja glazbala donose glavnu melodiju na početku?

Violončela.

Koja glazbala tu istu melodiju preuzimaju odmah zatim?

Violine.

Koja je uloga violončela u skladbi?

Orkestralna.

Osim orkestralnoga, violončelo je i solističko glazbalo te zbog svoga velikog raspona može svirati vrlo raznovrsnu glazbu.

Poslušaj sljedeće videozapise. Odredi ulogu violončela u skladbama. Koja glazbala sviraju uz violončela?

Violončelo ima značajnu ulogu u komornoj glazbi.

Znaš li?

Što znači riječ komorno? Komorni je događaj namijenjen malobrojnoj publici, najčešće u maloj prostoriji (tal. camera – soba). Istraži povijest komorne glazbe. Napravi prezentaciju ili plakat za svoj razred.

Komorni sastavi koje čine samo gudaća glazbala nazivaju se gudački komorni sastavi.

Pogledaj sljedeće videozapise. Za svaki videozapis odredi izvođački sastav, odnosno broj gudaćih glazbala.

Koji ti sastav najbolje zvuči? Opiši što se dobiva povećavanjem broja glazbala u toj skladbi. Koje gudaće glazbalo svira najdublje melodije u tim sastavima?

Najčešći gudački komorni sastav jest gudački kvartet. Osim za četiri gudača, skladatelji su pisali skladbe i za pet gudača - gudački kvintet i šest gudača – gudački sekstet. Povećavanjem broja glazbala dobiva se punoća zvuka.

Pogledaj videozapis. Odgovori na sljedeća pitanja.

Koje glazbalo svira glavnu melodiju na početku skladbe? A koja ju glazbala preuzimaju nakon njega?

Je li neko glazbalo važnije od ostalih ili su glazbala ravnopravna u donošenju istaknutih melodijskih linija?

Slušajući komornu glazbu, ponekad imaš osjećaj da ta glazbala međusobno razgovaraju. To je zato što su međusobno ravnopravna i svaku melodiju svira samo jedno glazbalo, a ne više njih kao u orkestru.

Koja su glazbala na slici?

2 violine, viola, violončelo.

Kako se zove taj sastav?

Gudački kvartet.