Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Mihaela Blagaić Kišiček
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice digitalnog izdanja
Helena Gustović Ljubić, Martina Jeren, Nina Rezo
Autorice tiskanog izdanja
Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer
Recenzentice tiskanog izdanja
dr. sc. Mirna Erk, Antonia Kolaković, dipl. učiteljica
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja
Ivana Čoh, Luka Matić, Eva Kraljević
Izrada animacija
Project 6 studio
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Davorka Herceg-Lockhart, prof.
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Ilustrator
Tomislav Zlatić
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač, Marta Užarević Vuksan
Video
YouTube
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

 

1. izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.