Sociologija

digitalni obrazovni sadržaji za Sociologiju u srednjim školama
 • Zvonimir Bošnjak
 • Blanka Filošević
 • Miljenko Hajdarović
 • Dijana Ledić Begonja
 • Zlata Paštar
 • Ivana Žnidarić Kajić
 • Ana Šutalo Barić
 1. Društvo i sociologija

  U prvoj temi ovoga udžbenika upoznat ćeš se sa značenjem pojma društvo i nekim temeljnim sociološkim pojmovima.

 2. Od čega se društvo sastoji

  Ova tema uvodi te u složenu strukturu društva na mikrorazini i makrorazini. Upoznat ćeš se društvenim grupama, ulogama, položajima i društvenim mrežama.

 3. Kako pojedinci postaju članovi društva

  U trećoj temi ovoga udžbenika upoznat ćeš se s procesom socijalizacije, identitetom i subkulturnim grupama.

 4. Obitelj i brak

  U ovoj ćeš se temi upoznati s važnošću obitelji kao temeljne društvene institucije te vrstama obitelji i braka u različitim kulturama.

 5. Društvene nejednakosti

  U ovoj temi upoznat ćeš se s društvenom stratifkacijom i društvenom pokretljivošću te upoznati glavne poglede na društvenu slojevitost.

 6. Devijantnost i konformizam

  U ovoj temi u središtu razmatranja su pojave kojima je zajedničko da članovi društva krše društvene norme i svojim ponašanjem potiču odgovor, odnosno reakciju okoline.

 7. Suvremeno društvo: promjene i trendovi

  U ovoj temi upoznat ceš se s društvenim promjenama u suvremenome društvu.

 8. Sociološko tumačenje i istraživanje društva

  U ovoj temi usvojit ceš temeljne pretpostavke sociološkoga pogleda na društvo, sociološke teorije, stavove i biografije klasičnih socioloških mislilaca.