Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednik
Miljenko Hajdarović
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori tiskanog izdanja
Zvonimir Bošnjak
Zlata Paštar
Antun Vukelić
Autori digitalnih sadržaja
Dijana Ledić Begonja
Lucija Dumančić
Zvonimir Bošnjak
Blanka Filošević
Miljenko Hajdarović
Zlata Paštar
Ana Šutalo Barić
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Miljenko Hajdarović
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Željka Budimlić
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Melania Marjanović
Fotografije i video
arhiva Profila Klett
iStockPhoto
Shutterstock
TV Student FPZG
Valdir Cruz
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Tisak
Grafika Markulin d.o.o.

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.