Jesne i niječne rečenice

Dječak DaNe

Dječak Dane imao je veliki problem. Nikada nije znao što želi, a što ne želi. Njegova neodlučnost najviše glavobolja zadavala je njegovoj majci koja ga je i toga jutra ljubazno upitala: “Dane, što želiš za doručak?”

“Želim jesti palačinke i piti mlijeko, a ni slučajno ne želim jesti jaja i ne želim piti čaj!” – odgovori Dane još pospan.

Sretna zbog brzo donesene odluke svog sina, majka pripremi smjesu i već zagrije tavicu za palačinke, kada ponovno začuje glas iz sobe: “Krivo! Ipak ne želim jesti palačinke i piti mlijeko, želim jesti tost i uz to piti kakao” – zijevajući dovikne Dane.

I tako… nakon što je majka spremila već deseto jelo, a Dane i dalje neodlučno dovikuje iz sobe, sada već skoro spreman za školu, majka odluči jednom zauvijek prekinuti njegovu DA i NE igru te mu odlučno obznani:

“Sada je dosta! Od sutra ti ja više neću spremati doručak. Spremaj si ga sam!”Dobro razmisli pa odgovori na pitanja punom rečenicom.

Zašto se dječak zove Dane?
Koji problem ima dječak?
Što dječak ne želi jesti?
Pronađi u tekstu rečenice u kojima Dane govori što želi jesti i piti.
Zašto majka više neće sinu spremati doručak?

Znaš li ti uvijek što želiš?
Koju hranu nikako ne voliš jesti?

Rečenice mogu biti jesne i niječne. Pažljivo pogledaj koje su koje.

Svaka niječna rečenica može postati jesna i obrnuto! Pogledaj kako!

Postani pisac

Pogledaj sliku pa osmisli kratku priču i napiši je u bilježnicu. U priči koristi jesne i niječne rečenice.

Jesne i niječne rečenice

DA ili NE, znam da nije lako…

Pažljivo pročitaj priču i upoznaj neobičnog dječaka.

Dječak DaNe

Tea Pavičić Zajec

Dječak Dane imao je veliki problem. Nikada nije znao što želi, a što ne želi. Njegova neodlučnost najviše glavobolja zadavala je njegovoj majci koja ga je i toga jutra ljubazno upitala: “Dane, što želiš za doručak?”

“Želim jesti palačinke i piti mlijeko, a ni slučajno ne želim jesti jaja i ne želim piti čaj!” – odgovori Dane još pospan.

Sretna zbog brzo donesene odluke svog sina, majka pripremi smjesu i već zagrije tavicu za palačinke, kada ponovno začuje glas iz sobe: “Krivo! Ipak ne želim jesti palačinke i piti mlijeko, želim jesti tost i uz to piti kakao” – zijevajući dovikne Dane.

I tako… nakon što je majka spremila već deseto jelo, a Dane i dalje neodlučno dovikuje iz sobe, sada već skoro spreman za školu, majka odluči jednom zauvijek prekinuti njegovu DA i NE igru te mu odlučno obznani:

“Sada je dosta! Od sutra ti ja više neću spremati doručak. Spremaj si ga sam!”

Pitam se, pitam...

Dobro razmisli pa odgovori na pitanja punom rečenicom.

Zašto se dječak zove Dane?
Koji problem ima dječak?
Što dječak ne želi jesti?
Pronađi u tekstu rečenice u kojima Dane govori što želi jesti i piti.
Zašto majka više neće sinu spremati doručak?

Znaš li ti uvijek što želiš?
Koju hranu nikako ne voliš jesti?

Vrijeme je za kviz

Kako bi se ti snašao/snašla da živiš s dječakom? Bi li i tebi zadavao glavobolje? Provjeri koliko si shvatio/shvatila što on zapravo želi, a što ne. Pažljivo pročitaj rečenice pa odgovori.

Jesne i niječne rečenice

Rečenice mogu biti jesne i niječne. Pažljivo pogledaj koje su koje.

Svaka niječna rečenica može postati jesna i obrnuto! Pogledaj kako!

Što primjećuješ, kako se piše niječica NE?

Vježbaj u bilježnicu

Napiši 3 jesne rečenice o svojoj obitelji. Nakon toga, te rečenice pretvori u niječne.

Primjer:
Moja mama zove se Iva.
Moja mama ne zove se Iva.

Baka peče fine kolače.
Baka ne peče fine kolače.

Pronađeno pismo

Dječak iz pjesme pronašao je staro pismo u kojem je bilo puno rečenica o članovima obitelji. Neke rečenice je ispisao i odlučio ih podijeliti s nama. U svakom nizu nalazi se jedna rečenica koja mu ne pripada. Otkrij koja!

Spojeno ili odvojeno – pitanje je sad!

Sve riječi u pismu nisu bile pravilno napisane, no ni dječak sam nije siguran koje. Pomozi mu i razvrstaj riječi koje su točno napisane. 

Postani pisac

Pogledaj sliku pa osmisli kratku priču i napiši je u bilježnicu. U priči koristi jesne i niječne rečenice.