Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Maja Križman Roškar
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice
Željka Zagorac, Tea Pavičić Zajec, Lana Lončar, Alenka Boras Mandić, Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Miroslava Vekić, Radmila Pešut, Ulita Pocedić, Saša Veronek Germadnik, Jelena Sikirica, Maja Križman Roškar
Autori digitalnih obrazovnih sadržaja Razlikujemo stvarne i medijske sadržaje, Televizija i televizijske emisije za djecu, Filmovi (vrste i karakteristike):
doc. dr. sc. Lana Ciboci
izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj
prof. dr. sc. Danijel Labaš
Recenzenti tiskanog izdanja matematika
prof. dr. sc. Zvonimir Šikić
mr. Tomislava Vidić
Recenzenti tiskanog izdanja početnica
Diana Greblički-Miculinić, prof.
Ines Jagić Zonjić
Tajana Franceković
Recenzenti tiskanog izdanja priroda i drušvo
dr. sc. Mirjana Boras
Branka Hasan
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh, Mateja Ilijašev
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Tanja Skiba, prof.
Lektorica digitalnog izdanja
Aleksandra Mađar
Ivana Galić Laslavić
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Ilustratori
Mirela Ivanković Bielen, Hrvoje Bielen, Stevan Šinik (Stiv Cinik), Tea Šinik
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Maša Hrvatin
Željka Budimlić
Video
Getty Images
Shutterstock
Twig
Tigtag Junior
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Getty Images
Lana Lončar
3d panorame
360 cities
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.