Otvornici, zatvornici, slog

Budna slova

U noći tamnoj,
Tajanstvenoj
Dok nedužni đak spava −
U zadaćnici njegovoj
Svašta se dešava!

Preraznih zgoda
Najmanje sto,
Poput ove
O budnom A i O.

Dosadno slovu A
Pa šapne slovu O:
Znaš li što?
Ne znam, kaže O:
Predloži mu A:
Nitko nas ne gleda,
Izađimo iz reda!
Al čemu to? −
Čudi se O.
Objasni mu A:
Neka zadaća
Bez nas
Bude šaljiva!

I još reče A:
Bježimo,
Jedan, dva!
I još reče O:
Alaj će sutra,
ohoho,
u školi biti
veselo!

I znajte sada svi −
Učiteljice i učitelji:
u zadaćnici nekoj
manjka li možda A,
Manjka li možda O,
il drugo neko slovo,
il drugi neki znak −
da krivac
Nije đak!

Dopuni slova A i O tamo gdje nedostaju i spasi đaka od loše ocjene.

Kada govorimo, glasove spajamo u riječi.
Riječi se sastoje od otvornika i zatvornika.

Otvornici su A, E, I, O, U.
Zatvornici su svi ostali glasovi.

Od otvornika i zatvornika slažemo slogove, a od slogova riječi.
Riječ ima toliko slogova, koliko ima otvornika.

Slogovi: MA-MA, SLO-VA, STOL

Stvori riječi

Radi u bilježnicu. Pokušaj smisliti što više riječi od početnih slogova.

MA-

KO-

PRO-

Šaljiva slova

Pročitaj pjesmu o slovima i saznaj što se to čudno događa u zadaći jednog đaka.

Budna slova

U noći tamnoj,
Tajanstvenoj
Dok nedužni đak spava −
U zadaćnici njegovoj
Svašta se dešava!

Preraznih zgoda
Najmanje sto,
Poput ove
O budnom A i O.

Dosadno slovu A
Pa šapne slovu O:
Znaš li što?
Ne znam, kaže O:
Predloži mu A:
Nitko nas ne gleda,
Izađimo iz reda!
Al čemu to? −
Čudi se O.
Objasni mu A:
Neka zadaća
Bez nas
Bude šaljiva!

I još reče A:
Bježimo,
Jedan, dva!
I još reče O:
Alaj će sutra,
ohoho,
u školi biti
veselo!

I znajte sada svi −
Učiteljice i učitelji:
u zadaćnici nekoj
manjka li možda A,
Manjka li možda O,
il drugo neko slovo,
il drugi neki znak −
da krivac
Nije đak!

Razmisli

Koja slova su ostala budna?
Na koju ideju je došlo slovo A?
Zašto je slovo A došlo do te ideje?
Je li slovo O pristalo na ideju?
Koju poruku šalje pisac u zadnjoj strofi?

Što misliš, kakve su bile riječi bez slova A i O?

Rečenice iz zadaće

Učiteljica je krenula ocjenjivati zadaće odmah na prvom satu nastave, no ubrzo se sva zbunila. Pogledaj koje je rečenice u njoj pronašla.

Dopuni slova A i O tamo gdje nedostaju i spasi đaka od loše ocjene.

Što kada se probude E, I i U?

Učiteljica je zapravo imala sreće. Zamisli što bi se dogodilo da te noći nisu spavali ni E, ni I, ni U. Kako bi onda izgledale riječi? Pogledaj zašto je važno da baš ta slova spavaju i budu na svom mjestu.

Kada govorimo, glasove spajamo u riječi.
Riječi se sastoje od otvornika i zatvornika.

Otvornici su A, E, I, O, U.
Zatvornici su svi ostali glasovi.

Od otvornika i zatvornika slažemo slogove, a od slogova riječi.
Riječ ima toliko slogova, koliko ima otvornika.

Slogovi: MA-MA, SLO-VA, STOL

Zašto riječ stol ima samo jedan slog?
Koliko slogova ima riječ BANANA?
Koje otvornike ima riječ TATA?

Ponovimo zajedno

Dopuni rečenice riječima koje nedostaju.

OTVORNICI, ZATVORNICI, SLOGOVA

Lov na otvornike

Druge noći otvornici su bili zbilja umorni i nisu nikamo pobjegli. Učiteljica je tako mogla bez problema čitati sve riječi, a đak je sigurno dobio odličnu ocjenu. Pogledaj riječi u kojima spavaju otvornici pa ih ulovi.

Svaka riječ ima barem jedan otvornik. Pronađi ih.

Vježbaj u bilježnicu

Naučili smo da riječ ima onoliko slogova koliko ima i otvornika. Riječi iz prethodnog zadatka prepiši u bilježnicu i rastavi ih na slogove. Sretno! 

Memori slova

Sada kada znaš prepoznati otvornike i zatvornike u riječima, ovaj zadatak ti neće biti težak. Poigraj se slovima i spoji parove.

Slogovi u slikama

Igra slogovima može biti zabavna. Pogledaj slike pa ih razvrstaj u stupce prema broju slogova. Ako ti je tako lakše, prvo riječi zapiši u bilježnicu.

Riječi u dijelovima

Riječi se rastavljaju na slogove. Neke riječi imaju samo jedan slog, a neke više slogova. Ako se riječ sastoji od samo jednog sloga, tada je ona JEDNOSLOŽNA, a ako riječ ima četiri i više slogova, onda je VIŠESLOŽNA riječ. Zaključi kako se zovu riječi od dva i tri sloga.

Skrivene riječi

Trećeg dana u tjednu slovima se opet nije spavalo. Ovaj put nisu pobjegli, već su odlučili učiniti nešto još zabavnije. Spojili su se u slogove i zamijenili svoja mjesta u riječima. Učiteljica je ponovno imala pravo veselje!

Stvori riječi

Radi u bilježnicu. Pokušaj smisliti što više riječi od početnih slogova.

MA-

KO-

PRO-