Rastavljanje riječi na kraju retka

Izgubljena poruka

Tino je u školi ispod klupe pronašao maleni papirić. Otvorio ga je i odmah počeo čitati što u njemu piše, no papirić je bio toliko malen da su neke riječi bile napisane u dva reda. Pogledaj što je pisalo.

Dragi prijate-
lju. Danas imam u 
školi puno sati. Mo-
lim te da me čekaš pa da idemo zaje-
dno kući. Moram ti
ispričati nešto jako
važno.
                                            Ivan

Poruka u slogovima

Izgubljena poruka

Tino je u školi ispod klupe pronašao maleni papirić. Otvorio ga je i odmah počeo čitati što u njemu piše, no papirić je bio toliko malen da su neke riječi bile napisane u dva reda. Pogledaj što je pisalo.

Dragi prijate-
lju. Danas imam u 
školi puno sati. Mo-
lim te da me čekaš pa da idemo zaje-
dno kući. Moram ti
ispričati nešto jako
važno.
                                            Ivan

Razmisli

Tko je napisao ovu poruku?
Kome je poruka namijenjena?
Je li poruka potpuna? Hoće li prijatelj znati kada Ivanu završava nastava?

Koje riječi su napisane u dva reda?
Što se nalazi iza prvog dijela svake riječi?

Ponovimo naučeno

Tko se krije iza slagalice?

Na putu do škole Ivan je drugi dan pronašao i potrganu sliku. Složi slagalicu pa otkrij tko se krije na slici. Dobivenu riječ rastavi na slogove.

Koliko slogova ima riječ vatrogasac?
Sjeti se neke riječi koja ima više od 4 sloga.

Što kada je riječ preduga?

Često nam se dogodi kada pišemo da neka riječ dođe do kraja retka i ne stane cijela. Tada ju rastavljamo i prebacujemo dio u novi redak. Riječi moramo rastaviti u dva dijela, ali tako da na kraju prvog dijela riječi stavimo crticu - spojnicu. Ivanu se tako poruka koju je pronašao na papiru učinila zanimljivom pa je i on pokušao napisati jednu s rastavljenim riječima.

Spoji parove i otkrij koje je riječi Ivan rastavljao.

Što misliš, koju poruku je Ivan želio poslati?

Izbroji pa oboji

Poigraj se još malo

Pronađi riječi koje imaju tri sloga.

Radi u bilježnicu

Prepiši basnu tako da svaku riječ na kraju retka rastaviš u novi redak.

Lisica i grožđe (Ezop)

Lisica, videći grožđe na jednoj visokoj lozi, pokuša ga na sve načine dohvatiti. Nikako nije mogla doći do njega. Kada je sve probala, ona se okrene i ode govoreći: − Još je kiselo. Ništa ne valja. Trnu zubi od njega.