Skupovi ije i je

Cvijet u slici

Moj svijet je sasvim malen.
Ima jedno nebo, ima jedno Sunce i samo pola Mjeseca.
Oblak uvijek stoji i nikud se ne miče.
Kiša nikud ne pada. Snijeg je zabranjen, a more je isušeno.
To je svijet u kojem živim.
Ali nemojte misliti da sam ja dijete.
Ja sam samo cvijet u slici koju je nacrtala djevojčica.

Sunčana Škrinjarić

Promotri i pročitaj

U kojim je riječima skup ije?
U kojim je riječima skup je?
Sjeti se još nekih riječi u kojima se kriju skupovi ije i je.

U malenom svijetu u kojem živi cvijet nema škole. Pomozi cvijetu da nauči pravilno pisati riječi.

Vježbaj u bilježnicu

Mali svijet velikog cvijeta

Cvijet u slici

Moj svijet je sasvim malen.
Ima jedno nebo, ima jedno Sunce i samo pola Mjeseca.
Oblak uvijek stoji i nikud se ne miče.
Kiša nikud ne pada. Snijeg je zabranjen, a more je isušeno.
To je svijet u kojem živim.
Ali nemojte misliti da sam ja dijete.
Ja sam samo cvijet u slici koju je nacrtala djevojčica.

Sunčana Škrinjarić

Razmisli

Da ili ne

Još malo pitanja

Kakvo je vrijeme u tom svijetu ako je snijeg zabranjen, a more isušeno?
Bi li voljela/volio da je snijeg zabranjen i u našem svijetu?
Što bi ti zabranila/zabranio u svijetu u kojemu živiš?

Promotri i pročitaj

U kojim je riječima skup ije?
U kojim je riječima skup je?
Sjeti se još nekih riječi u kojima se kriju skupovi ije i je.

Ije i je u slikama

Napiši pravilno

U malenom svijetu u kojem živi cvijet nema škole. Pomozi cvijetu da nauči pravilno pisati riječi.

Odaberi riječ

U paru je lakše

Poigraj se s prijateljem iz klupe. Smisli tri riječi u kojima je skup IJE, a prijatelj neka smisli tri riječi u kojima se nalazi skup JE. Jedan bod dobiva onaj koji prije napiše riječi.

Vježbaj u bilježnicu