Geometrijski sadržaji

Zavrti i prouči tijela sa svih strana

Po čemu se razlikuju plohe na slikama? Kako nazivamo takve plohe?

Nabroji geometrijska tijela koja imaju samo ravne plohe. Koje tijelo ima samo zakrivljenu plohu? Koja tijela poznaješ a da imaju i ravne i zakrivljene plohe?

Imenuj geometrijska tijela i opiši ih

Imenuj geometrijska tijela i opiši ih

Geometrijska tijela i likovi

Geometrijska tijela

U prvom razredu učili ste šest osnovnih geometrijskih tijela. Tijela se nalaze u prostoru, možemo ih opipati ili zaobići. Imaju 3 dimenzije pa često kažemo da su 3D.

Zavrti i prouči tijela sa svih strana

Koliko ploha imaju ova geometrijska tijela? Po čemu su slična, a po čemu se razlikuju? Kako se zove lijevo geometrijsko tijelo, a kako desno?

Kakve su plohe na ovim geometrijskim tijelima?

Imaš li kod kuće neke od predmeta sa slika? Za što se njima koristiš?

Nabroji još neke predmete oblika kocke ili kvadra koje imaš kod kuće.

Plohe

Po čemu se razlikuju plohe na slikama? Kako nazivamo takve plohe?

Nabroji geometrijska tijela koja imaju samo ravne plohe. Koje tijelo ima samo zakrivljenu plohu? Koja tijela poznaješ a da imaju i ravne i zakrivljene plohe?

Imenuj geometrijska tijela i opiši ih

Crte

Nisu sve crte jednake. Naučili ste ih razlikovati. Koristite se njima u životu, u matematici, u likovnom, u hrvatskom... Prisjeti se.

Geometrijski likovi

Gdje sve možeš susresti geometrijske likove? Pronađi za svaki lik barem dva primjera na što te podsjeća.

Vrijeme je za kviz