Čitanje i pisanje desetica

Brojevna crta

Čitanje i pisanje desetica

Desetice

Znamenkama od 0 do 9 pišemo jednoznamenkaste brojeve, a kada spojimo po dvije znamenke dobijemo dvoznamenkaste brojeve. Takvi brojevi osim jedinica imaju i desetice. Najmanji dvoznamenkasti broj je 10. Deseticama je zadnja znamenka − jedinica − uvijek 0.

Koji broj ima dvije nule? Koliko znamenaka ima? Kako nazivamo broj s tri znamenke?

Broj 100 osim jedinice i desetice ima i 1 stoticu.

Brojevna crta

Brojevne riječi

Još jednom promotri riješen zadatak pa nabroji koje desetice manje od broja 100 nedostaju.

Pokušaj i ovo:

  • broji od 100 do 10 unatrag

  • broji od 30 do 80

  • broji od 70 do 20.

Od eura do sto eura

Štednja

Štediš li novac? Za što štediš?

Koja je najmanja, a koja najveća novčanica koju imaš u svojoj štednji?

Kakvom se kasicom prasicom koristiš? Imaš li plan štednje?

Znaš li koliko imaš novčanica od 10, koliko od 20, koliko od 50, a koliko od 100 eura?

Štediš li kovanice? Nabroji sve kovanice eura.

Koliko centi sadrži 1 euro? A pola eura?

Možeš li izračunati koliko imaš ušteđenog novca? Pssssst... Nikada ne otkrivaj drugima koliko imaš novca !

Vrijeme je za kviz