Rimske brojke

Prouči pa usporedi ove dvije slike. Što je na njima jednako, što slično, a što različito?

Rimske znamenke

Otkuda rimske brojke? Pa, naravno, od starih Rimljana! Stari su nam Rimljani puno toga ostavili u nasljeđe, a njihovim − rimskim brojkama ponekad se koristimo i danas.

Rimskih je znamenaka ukupno sedam, no za sada nam je dovoljno naučiti prve tri da shvatimo kako su Rimljani pisali i čitali brojeve.

I – jedan

V – pet

X – deset

S prve tri znamenke možemo napisati brojeve od 1 do 39.

Rimske brojke do 12

 • I = jedan

 • II = dva (1+1)

 • III = tri (1 + 1 + 1)

 • IV = četiri (5 – 1)

 • V = pet

 • VI = šest (5 + 1)

 • VII = sedam (5 + 1 + 1)

 • VIII = osam (5 + 1 + 1 + 1)

 • IX = devet (10 – 1)

 • X = deset

 • XI = jedanaest (10 + 1)

 • XII = dvanaest (10 + 1 + 1)

A kako se zapravo zovu naše dobre stare znamenke?

Koju znamenku rimske brojke nemaju? Koji se broj ne može napisati rimskom brojkom?

Rimske brojke

Prolaznost vremena

Danas se rimskim znamenkama koristimo za bilježenje vremena. Upravo su zato one često napisane na satovima, kalendarima i slično. Njima najčešće bilježimo datume, godine ili redoslijed.

Prouči pa usporedi ove dvije slike. Što je na njima jednako, što slično, a što različito?

Rimske znamenke

Otkuda rimske brojke? Pa, naravno, od starih Rimljana! Stari su nam Rimljani puno toga ostavili u nasljeđe, a njihovim − rimskim brojkama ponekad se koristimo i danas.

Rimskih je znamenaka ukupno sedam, no zasad nam je dovoljno naučiti prve tri da shvatimo kako su Rimljani pisali i čitali brojeve.

I – jedan

V – pet

X – deset

S prve tri znamenke možemo napisati brojeve od 1 do 39.

Rimske brojke do 12

 • I = jedan

 • II = dva (1 + 1)

 • III = tri (1 + 1 + 1)

 • IV = četiri (5 – 1)

 • V = pet

 • VI = šest (5 + 1)

 • VII = sedam (5 + 1 + 1)

 • VIII = osam (5 + 1 + 1 + 1)

 • IX = devet (10 – 1)

 • X = deset

 • XI = jedanaest (10 + 1)

 • XII = dvanaest (10 + 1 + 1)

Što zaključuješ − kako se rimskim znamenkama tvore rimske brojke? Objasni.

Možeš li zaključiti kako bi se napisao broj 13?

Računanje s rimskim brojkama

Sada kada znaš rimske brojke do 12, koristi se njima u računanju. U sljedećih 8 zadataka provjeri jesu li jednakosti i nejednakosti točne ili netočne.

Istraži

A kako se zapravo zovu naše dobre stare znamenke?

Koju znamenku rimske brojke nemaju? Koji se broj ne može napisati rimskom brojkom?